การแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์-ลิ้นชักเก็บเงิน

เลือกปัญหาที่ต้องการแก้ไข

โปรดเลือกการแก้ไขปัญหาที่ต้องการและทำการกดปุ่มต่อไป เพื่อดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหา โดยทำที่ละขั้นตอน