การสั่งซื้อโปรแกรมขายหน้าร้าน

การสั่งซื้อโปรแกรมขายหน้าร้าน จนถึงลงทะเบียนโปรแกรม มี 5 ขั้นตอนด้วยกัน ให้ทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้ จนเสร็จสมบูรณ์ หากพบปัญหาการสั่งซื้อ กรุณาติดต่อเราเพื่อแก้ไขปัญหาโดยด่วน

เมื่อท่านสั่งซื้อโปรแกรมและแจ้งชำระเงินเสร็จเรียบร้อย ให้ท่านดาวน์โหลดโปรแกรม (โหลดที่นี่) ละให้ใช้ Email และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนกับ onepointofsale.com ในการลงทะเบียนโปรแกรมขายหน้าร้าน โดยเราจะถือว่าวันที่ลงทะเบียนโปรแกรมขายหน้าร้านเป็นวันที่เริ่มนับอายุการใช้งานโปรแกรมขายหน้าร้านจนครบอายุ 1 ปี การต่ออายุโปรแกรมขายหน้าร้าน ทางเราได้จัดทำช่องทางการต่ออายุโปรแกรมในเมนู ข้อมูลการลงทะเบียน > ต่ออายุโปรแกรม ที่อยู่ในโปรแกรมขายหน้าร้านที่ท่านได้ติดตั้งแล้ว
จำนวน เครื่อง 950 บาท
Free
ทดลองใช้งาน
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปทดลองใช้งานได้ฟรี
  • อายุการใช้งาน 7 วัน
  • บันทึกข้อมูลได้ไม่จำกัด
  • ฟังก์ชั่นเหมือนกับตัวลงทะเบียน
  • ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
Download
950/ปี
ลงทะเบียน
ลงทะเบียนโปรแกรมขายหน้าร้าน
  • อายุการใช้งาน 1 ปี
  • บันทึกข้อมูลได้ไม่จำกัด
  • ใช้งานได้ทุกฟังก์ชั่น
  • สามารถใช้งานได้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
Download