คู่มือการใช้งานโปรแกรมขายหน้าร้าน

ดาวน์โหลดโปรแกรม

การเพิ่มสินค้า

การเพิ่มสินค้าเป็นการบันทึกรายการสินค้าเข้าสู่ระบบ การนำเข้าสินค้าเริ่มต้นโดยการคลิกปุ่ม โดยโปรแกรมจะมีหน้าต่างสำหรับการเพิ่มรายการสินค้าแสดงขึ้นมาดังภาพด้านล่าง

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการเพิ่มสินค้า

เมื่อกรอกรายละเอียดสินค้าเสร็จ กดปุ่ม โดยโปรแกรมจะบันทึกข้อมูลสินค้าทันที ซึ่งถ้าต้องการนำเข้ารายการสินค้าอื่นๆต่อโดยที่ไม่ให้หน้าต่างปิดลง ให้เลือก เพิ่มรายการสินค้าอื่นๆต่อ

 • รหัสบาร์โค๊ด เป็นรหัสสำหรับระบุตัวสินค้า สามารถใช้เครื่องอ่านบาร์โค๊ดยิงแทนการพิมพ์ได้
 • จำนวนสินค้า เป็นจำนวนสินค้าที่ต้องการบันทึกในโปรแกรม โดยจำนวนสินค้าต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
 • ต้นทุนสินค้า เป็นราคาต้นทุนต่อหน่วยซึ่งจะนำไปคำนวณการคิดกำไร-ขาดทุน
 • ราคาปลีก - ราคาส่ง เป็นราคาสำหรับการขาย โดยที่หน้าการขายจะมีตัวเลือกประเภทการขาย
 • จุดขาดสต๊อก เป็นจำนวนที่กำหนดรายการสินค้าเมื่อต้องการสั่งซื้อเพื่อนำเข้าคลังสินค้า
 • จุดล้นสต๊อก เป็นจำนวนสูงสุดที่สต๊อกสินค้าควรจะมีสินค้านั่นๆอยู่
 • จำกัดจำนวนขาย เป็นตัวเลขที่กำหนดจำนวนการซื้อสินค้าแต่ละครั้งจากลูกค้า
 • แต้มสินค้า เป็นจำนวนแต้มของสินค้า กรณีใช้ฟังก์ชั่นการสะสมแต้มสำหรับสมาชิก

การใช้บาร์โค๊ดแพ็ค

การใช้บาร์โค๊ดแบบแพ็คเป็นการตั้งค่าในสินค้ารองรับการขายสินค้าแบบแพ็ค โดยการใช้งาน เริ่มต้นโดย คลิก ใช้บาร์โค๊ดแพ็ค โปรแกรมจะเพิ่มช่องสำหรับกำหนดรายละเอียดการขายสินค้าแบบแพ็ค
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่าง สำหรับการใช้บาร์โค๊ดแพ็ค

การแก้ไข - ลบ รายการสินค้า

การแก้ไขรายการสินค้า สามารถคลิกปุ่มแก้ไขที่รายการสินค้าโดยโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับแก้ไขสินค้า คล้ายกับหน้าต่างการเพิ่มสินค้า
การลบรายการสินค้าสามารถทำได้โดยกดปุ่มลบสินค้าที่หน้าร้านการสินค้าเช่นกัน โดยโปรแกรมจะมีหน้าต่างสำหรับยืนยันการลบสินค้า
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอการจัดการสินค้า

การขายสินค้า

การขายสินค้าสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ เมนูการขายสินค้า ซึ่งจะได้หน้าจอโปรแกรมตามภาพด้านล่างนี้

การยิงบาร์โค๊ดขายสินค้า เริ่มต้นโดยทำเมาส์วางที่ช่อง ค้นหาสินค้าจากบาร์โค๊ด แล้วทำการยิงตัวบาร์โค๊ดกับสินค้า โปรแกรมจะเพิ่มสินค้ามายังรายการทันที หรือสามารถกดปุ่ม เพื่อทำการค้นหาสินค้าอย่างละเอียด และสามารถคลิกรายการสินค้าเพื่อเลือกสินค้ามายังรายการ

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอการขาย

เมื่อเลือกรายการสินค้าสำหรับขายเสร็จ สามารถกดปุ่ม หรือกดปุ่ม เพื่อทำงานคิดเงินรายการนั้นๆ โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับกรอกจำนวนเงินที่รับมาจากลูกค้า

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการคิดเงิน

เมื่อถึงขั้นตอนสำหรับคิดเงิน สามารถกรอกจำนวนเงินโปรแกรมจะคำนวณเงินทอนอัตโนมัติ และสามารถกดปุ่ม เพื่อทำการคิดเงินโปรแกรมจะ เปิดลิ้นชัก และ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินตามที่ตั้งค่าไว้ และสามารถทำรายการขายอื่นๆต่อไปได้

การแก้ไขและยกเลิกรายการสินค้า

การแก้ไขรายการสินค้า สามารถกดปุ่ม ที่รายการสินค้า โปรแกรมจะมีหน้าต่างสำหรับแก้ไขจำนวนสินค้ารวมถึงประเภทการขายสินค้า เมื่อแก้ไขเสร็จ กดปุ่ม เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

สำหรับการยกเลิกรายการสินค้าสามารถกดปุ่ม ยกเลิก ที่รายการสินค้านั้นๆได้ โปรแกรมจะยกเลิกรายการสินค้านั้นๆทันที

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการแก้ไขจำนวนสินค้า

การนำเข้าคลังสินค้า

การน้ำเข้าคลังสินค้าเป็นการเพิ่มจำนวนสินค้าเข้าสู่สต๊อกของรายการสินค้าที่มีอยู่แล้ว โดยสามารถเลือกรายการสินค้า กำหนดจำนวน ต้นทุน และกำหนดหมายเลขซีเรียลได้กรณีสินค้านั้นๆมีการขายโดยใช้หมายเลขซีเรียล

สามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู จัดการสินค้า -> นำเข้าสินค้า โดยคลิกที่ปุ่ม จะได้หน้าต่างโปรแกรมดังภาพด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอการนำเข้าคลังสินค้า
1.การค้นหารายการสินค้าโดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค๊ดสามารถนำเมาส์ไปว่างที่ช่องค้นหาได้ เมื่อทำการยิงโปรแกรมจะค้นหาและแสดงรายการนำเข้าอัตโนมัติ
2.การค้นหารายการสินค้าอย่างละเอียดและการกำหนดซีเรียลสินค้า โดยการคลิกปุ่ม โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับการค้นหาและกำหนดรายละเอียดการนำเข้าอย่างละเอียด
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการนำเข้ารายการสินค้าอย่างละเอียด
เมื่อเลือกรายการสินค้าเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อทำการยืนยันการนำเข้าคลังสินค้า
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างรายการนำเข้ารายการสินค้า

การตั้งค่าใบเสร็จและเครื่องพิมพ์

การตั้งค่าใบเสร็จ สามารถเข้ามาตั้งค่าได้ที่ การตั้งค่าการใช้งาน -> การตั้งค่าใบเสร็จ โดยสามารถเลือกการตั้งค่าตามขนาดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ โดยมีให้เลือก 58MM 80MM A5 A4 เมื่อเข้ามาแล้วจะได้หน้าจอดังภาพด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอการตั้งค่าใบเสร็จขนาด 58MM
โดยสามารถแก้ไขรายละเอียดใบเสร็จรับเงินได้ตามความต้องการของร้านค้า เช่น ชื่อร้านค้า เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น
สามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่ต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกมา โดยเลือกปริ้นเตอร์ให้ตรงตามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม โปรแกรมจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทันที

การตั้งค่าการพิมพ์ใบเสร็จอัตโนมัติเมื่อคิดเงิน

สามารถเข้ามาตั้งค่าได้ที่ ตั้งค่าการใช้งาน -> ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ จะได้หน้าจอดังภาพข้างล่างนี้ โดยเลือกพิมพ์อัตโนมัติเมื่อคิดเงิน และเลือกขนาดใบเสร็จที่ต้องการพิมพ์ จากนั้นกดปุ่ม

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอการตั้งค่าโปรแกรม
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอการตั้งค่าใบเสร็จขนาด A4

การตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงิน

การตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงินจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์สลิป โดยหลักๆจะแบ่งเป็นสองแบบคือ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรง และ การเชื่อมต่อผ่านเครื่องพิมพ์สลิป

การตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงินแบบต่อผ่านคอมพิวเตอร์

การตั้งค่ากรณีเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์สามารถเลือก Port COM ที่ลิ้นชักเก็บเงินเชื่อมต่อ หรือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ Send text ในการเปิดลิ้นชักด้วย
คู่มือการใช้งาน POS

การตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงินแบบต่อผ่านเครื่องพิมพ์สลิป

กรณีการเชื่อมต่อผ่านเครื่องพิมพ์สลิปให้เข้ามาตั้งค่าที่ Control Panel > Hardware and Sound > Devices and Printers แล้วคลิกขวาที่ไอคอนของเคื่องพิมพ์สลิปที่ใช้งานอยู่ แล้วเลือก Printer Properties
คู่มือการใช้งาน POS
จากนั้นให้เลือกแถบ Device setting แล้วเลือก Cash select ตามรูปตัวอย่างด้านล่างนี้ เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่ม Ok เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 • Cash Drawer Before Printing เป็นการเปิดลิ้นชักเก็บเงินก่อนที่จะพิมพ์ใบเสร็จ
 • Cash Drawer After Printing เป็นการเปิดลิ้นชักเก็บเงินหลังการพิมพ์ใบเสร็จ
คู่มือการใช้งาน POS

การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูลสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ ตั้งค่าการใช้งาน -> ตั้งค่าฐานข้อมูล จะได้หน้าจอดังภาพข้างล่าง โดยการสำรองข้อมูลเป็นการบันทึกข้อมูลปัจจุบันเก็บไว้ และสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

การสำรองข้อมูลเริ่มต้นโดยการกดปุ่ม จากนั้นบันทึกไฟล์สำรองข้อมูลเก็บไว้ โดยไฟล์สำรองข้อมูลจะมีข้อมูล ณ วันที่ส่งออกฐานข้อมูล

การนำเข้าฐานข้อมูลเริ่มต้นโดยการกดปุ่ม แล้วเลือกไฟล์ฐานข้อมูลที่ได้ส่งออกไว้ ซึ่งข้อมูลที่นำเข้าจะเป็นข้อมูลที่ ณ วันที่ส่งออกไฟล์นั้นๆ

คู่มือการใช้งาน POS

การจัดการสมาชิก

การจัดการสมาชิกสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ เมนู จัดการสมาชิก และคลิกปุ่ม โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มรายการสมาชิกใหม่ดังภาพข้างล่างนี้
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอเพิ่มสมาชิก

เมื่อกรอกรายละเอียดสมาชิกเสร็จแล้ว กดปุ่ม โดยโปรแกรมจะบันทึกข้อมูลสมาชิกทันที ซึ่งถ้าต้องการนำเข้ารายการสมาชิกอื่นๆต่อโดยที่ไม่ให้หน้าต่างปิดลง ให้เลือก เพิ่มรายการอื่นๆต่อ

 • รหัสสมาชิก เป็นรหัสที่ไว้ระบุสมาชิก ซึ่งสามารถสุ่มเลขสมาชิกโดยกดปุ่ม สุ่มรหัสที่ช่องรหัสสมาชิกได้
 • วันหมดอายุ เป็นตัวกำหนดอายุสมาชิก ถ้าไม่ได้กำหนดจะหมายความว่าสมาชิกนั้นไม่มีวันสิ้นอายุ
 • ที่อยู่ เป็นที่อยู่สมาชิก ซึ่งจะใช้แสดงตรงใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

การแก้ไข - ลบ รายการสมาชิก

การแก้ไขรายการสมาชิก สามารถคลิกปุ่มแก้ไขที่รายการสมาชิกโดยโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับแก้ไขสมาชิก คล้ายกับหน้าต่างการเพิ่มสมาชิก
การลบรายการสมาชิกสามารถทำได้โดยกดปุ่มลบสมาชิกที่หน้าร้านการสมาชิกเช่นกัน โดยโปรแกรมจะมีหน้าต่างสำหรับยืนยันการลบสมาชิก
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอรายการสมาชิก

การสะสมแต้ม

การใช้งานแต้มสมาชิก เป็นการสะสมแต้มจากการซื้อสิ้นค้าของสมาชิกและนำไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า ซึ่งขั้นตอนการเปิดใช้การสะสมแต้ม ให้มาที่เมนู การตั้งค่า -> ตั้งค่าโปรแกรม จะได้หน้าจอดังภาพด้านล่างนี้

เริ่มต้นด้วยการเปิดการใช้งานสะสมแต้ม โดยการคลิก check box สะสมแต้ม

 • ใช้แต้มตามราคาสินค้า เป็นการใช้จำนวนแต้มที่ได้กำหนดไว้ที่ตอนเพิ่มสินค้า (ช่องแต้มสินค้า)
 • ใช้แต้มตามราคาขาย เป็นการคิดคำนวณแต้มตามราคาขายสินค้าที่ได้ตั้งค่าไว้ เช่น 100 บาท ได้ 1 แต้ม เป็นต้น
 • การใช้แต้ม เป็นการใช้แต้มเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าตามที่ได้ตั้งค่าไว้
คู่มือการใช้งาน POS

การขายสินค้าสินค้าและการสะสมแต้ม

เมื่อเปิดใช้งานการสะสมแต้มเรียบร้อยแล้ว เมื่อทำรายการขายสินค้าแบบสมาชิก โปรแกรมจะคำนวณแต้มให้กับสมาชิกนั้นๆทันทีเมื่อคิดเงิน

คู่มือการใช้งาน POS

การใช้แต้มเป็นส่วนลดสินค้า

การใช้แต้มเพื่อเป็นส่วนลดสินค้าสามารถใช้ได้ขณะคิดเงินสินค้าจะมีช่องสำหรับใส่จำนวนแต้มของลูกค้าเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าดังภาพตัวอย่างข้างล่าง

คู่มือการใช้งาน POS
ภาพตัวอย่างการใช้แต้มเพื่อเป็นส่วนลด

รายงานแต้มสมาชิก

รายงานแต้มสมาชิกสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ จัดการสมาชิก -> แต้มสมาชิก ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการสะสมแต้มของสมาชิก และสามารถทำการแก้ไขจำนวนแต้มของสมาชิกได้

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอรายงานการสะสมแต้มสมาชิก
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอประวัติการสะสมแต้มสมาชิก

ระบบลูกหนี้

การใช้งานระบบลูกหนี้ เป็นการขายสินค้าโดยที่ลูกค้าสามารถจ่ายเงินได้ภายหลัง และสามารถกำหนดตารางการดาวน์ - ผ่อน ได้ตามความต้องการ รวมถึงรายงานลูกหนี้เป็นต้น

การสร้างตารางการผ่อนดาวน์

การสร้างตารางการผ่อนดาวน์สามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู เพิ่มเติม -> ระบบการผ่อนจ่าย ซึ่งจะได้หน้าจอดังภาพด้านล่างนี้ โดยโปรแกรมสามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์ การดาวน์ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

คู่มือการใช้งาน POS

การสร้างตารางการผ่อนดาวน์เริ่มต้นโดยการคลิกปุ่ม โปรแกรมจะมีหน้าต่างสำหรับกำหนดรายละเอียดตารางการผ่อนดาวน์

 • ชื่อรายการ เป็นชื่อสำหรับตารางการดาวน์-ผ่อน ซึ่งจะใช้แสดงที่หน้าการขายสินค้ากรณีเลือกการขายแบบเงินผ่อน
 • เงินดาวน์ % เป็นอัตราที่กำหนดจำนวนเปอร์เซ็นต์การดาวน์ เช่นดาวน์ 25% เป็นต้น
 • ดอกเบี้ยรวม เป็นการกำหนดอัดตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากราคาขายที่แท้จริง เป็นอัตราดอกเบี้ย 2% จากราคาขาย
 • เปอร์เซ็นต์งวดเงินผ่อน เป็นอัตราการผ่อนแต่ละงวดและสามารถกำหนดระยะเวลาที่ต้องจ่ายเงินของแต่ละงวดได้เช่น 1 งวดต่อเดือนเป็นต้น
คู่มือการใช้งาน POS

การขายสินค้าร่วมกับระบบลูกหนี้

เริ่มต้นด้วยการมาที่หน้าการขายสินค้า และทำการขายสินค้าแบบสมาชิก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม และเลือกบันทึกลูกหนี้ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับเลือกตารางการผ่อนจ่ายที่ได้กำหนดไว้ตามขั้นตอนก่อนหน้า

เมื่อเลือกตารางการผ่อนจ่ายสำเร็จ โปรแกรมจะคำนวณจำนวนงวด และจำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการขายร่วมกับระบบผ่อนจ่าย

รายงานลูกหนี้

รายงานลูกหนี้สามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู จัดการสมาชิก -> รายงานลูกหนี้ โดยโปรแกรมจะแสดงรายการลูกหนี้ที่ค้างชำระ และลูกหนี้ที่ชำระแล้วดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

คู่มือการใช้งาน POS
คู่มือการใช้งาน POS
ภาพตัวอย่างรายละเอียดการผ่อนจ่ายของลูกหนี้

การชำระเงินผ่อนของลูกหนี้

การชำระเงินผ่อนของลูกหนี้เริ่มต้นโดยการใช้งานโปรแกรมที่หน้าการขาย เลือกสมาชิกที่ต้องการชำระค่างวด แล้วคลิกที่ปุ่ม โปรแกรมจะแสดงรายการพร้อมจำนวนงวดที่ต้องชำระ

คู่มือการใช้งาน POS
ภาพตัวอย่างการชำระค่างวด

การจัดการผู้ใช้งาน

การจัดการผู้ใช้งานสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ เพิ่มเติม -> จัดการผู้ใช้งาน โดยการจัดการผู้ใช้งานจะเป็นการกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานในการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น พนักงานขาย สามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นการขายได้เพียงอย่างเดียว เป็นต้น

การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่

การสร้างผู้ใช้งานใหม่ เริ่มต้นโดยการกดปุ่ม โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ดังภาพด้านล่าง ซึ่งจะสามารถกำหนดสิทธิ์ให้เข้าถึงฟังก์ชั่นต่างๆได้

 • รหัสผู้ใช้งาน เป็นรหัสที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบที่หน้า Login โปรแกรม
 • รหัสผ่าน เป็นรหัสผ่านที่ใช้สำหรับ Login
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่
คู่มือการใช้งาน POS
ภาพตัวอย่างรายการผู้ใช้งาน

การใช้งานกะการทำงาน

การใช้งานกะการทำงานเริ่มต้นโดยเปิดการใช้งานที่การตั้งค่าโปรแกรม ดังภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งาน POS

เมื่อเปิดการตั้งค่าการใช้งานแบบกะเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาใช้งานที่หน้าการขายโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับกรอกจำนวนเงินเริ่มต้นในลิ้นชักก่อนเริ่มทำรายการขาย

คู่มือการใช้งาน POS

เมื่อทำการเปิดกะการทำงานสำเร็จสามารถทำรายการขายตามปกติ เมื่อต้องการปิดกะการทำงาน หรือดูยอดเงินในลิ้นชัก สามารถกดปุ่ม

คู่มือการใช้งาน POS

เมื่อกดปุ่ม ปิดกะการทำงานโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของกะการทำงาน เช่น เวลาเปิด - ปิดกะการทำงานเป็นต้น

คู่มือการใช้งาน POS

รายงานการใช้กะการทำงาน

รายการกะการทำงานสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู รายงานการขาย -> รายการกะการทำงาน โดยโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของกะการทำงาน เช่นเวลาเปิด-ปิด ยอดเงินเปิด ยอดเงินปิด ยอดขายสินค้า กำไร เป็นต้น

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างรายการกะการทำงาน

การล้างข้อมูล

การล้างข้อมูลเป็นการลบข้อมูลในโปรแกรมขายหน้าร้านโดยที่จะไม่สามารถนำข้อมูลที่ลบกลับมาใช้งานได้อีก โดยการลบข้อมูลสินค้าประกอบด้วย การลบข้อมูลรายการสินค้า ลบข้อมูลสมาชิก ลบข้อมูลการขายสินค้า เป็นต้น

 • ล้างข้อมูลการขายสินค้า เป็นการล้างข้อมูลการขายสินค้าออกจากโปรแกรม รวมถึงรายการพักบิล รายการลูกหนี้ เลขที่บิล จะเริ่มต้นที่ 00000001 ใหม่
 • ล้างข้อมูลสินค้า เป็นการล้างข้อมูลสินค้าออกจากโปรแกรม
 • ล้างข้อมูลสมาชิก เป็นการล้างข้อมูลสมาชิกออกจากโปรแกรม รวมถึงข้อมูลการสะสมแต้มข้องสมาชิก
 • การเริ่มต้นระบบใหม่ เป็นการล้างข้อมูลทุกอย่างออกจากโปรแกรม เหมาะสำหรับเริ่มต้นการใช้โปรแกรมใหม่
คู่มือการใช้งาน POS
ภาพตัวอย่างการล้างข้อมูล

การยืนยันการลบข้อมูลสินค้า

เมื่อคลิกที่ปุ่มลบข้อมูลสินค้าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเพื่อยืนยันการลบข้อมูลดังภาพด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งาน POS
ภาพตัวอย่างการยืนยันการลบข้อมูล

การสร้างบาร์โค๊ด

การสร้างบาร์โค๊ดสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู เพิ่มเติม -> สร้างบาร์โค๊ด โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการสร้างบาร์โค๊ด สามารถสร้างบาร์โค๊ดโดยกำหนดรหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน และสามารถบันทึกเป็น PDF ไฟล์

คู่มือการใช้งาน POS
 • รหัสบาร์โค๊ด เป็นรหัสสินค้าที่ต้องการสร้างเป็นรูปแบบบาร์โค๊ด
 • ชื่อสินค้า เป็นข้อมูลสินค้าที่จะแสดงด้านล่างบาร์โค๊ดสินค้า
 • ราคาสินค้า เป็นราคาสินค้าที่จะแสดงบนตัวบาร์โค๊ดสินค้า
 • จำนวนบาร์โค๊ด เป็นจำนวนบาร์โค๊ดที่ต้องการสร้าง
 • ขอบบน เป็นระยะห่างด้านบนของแท่งบาร์โค๊ด
 • ขอบล่าง เป็นระยะห่างด้านล่างของแท่งบาร์โค๊ด
 • ขอบซ้าย เป็นระยะห่างด้านซ้ายของแท่งบาร์โค๊ด
 • ขอบขวา เป็นระยะห่างด้านขวาของแท่งบาร์โค๊ด

การค้าหารายการสินค้าเพื่อสร้างบาร์โค๊ด

สามารถกดค้นหาที่ปุ่มค้นหาสินค้าที่อยู่มุมขวาช่องรหัสสินค้า โปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายการสินค้าสามารถค้นหา และคลิกที่รายการสินค้าเพื่อเลือกรายการสินค้าสำหรับสร้างบาร์โค๊ด
คู่มือการใช้งาน POS
เมื่อกดปุ่มสร้างบาร์โค๊ดโปรแกรมจะแสดงตัวอย่างบาร์โค๊ดสินค้า และสามารถกดพิมพ์บาร์โค๊ดออกทางเครื่องพิมพ์ได้ที่มุมบนขวา หรือบันทึกเป็นไฟล์ PDF ได้
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการสร้างบาร์โค๊ดสินค้า
การพิมพ์บาร์โค๊ดออกจากทางปริ้นเตอร์ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยให้ขอบกระดาษเป็น 0 หรือโหลดโปรแกรม adobe reader มาเพื่อตั้งค่าก่อนการพิมพ์จากไฟล์ PDF

การใช้งานโปรโมชั่น

การใช้งานโปรโมชั่น สามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู เพิ่มเติม -> จัดการโปรโมชั่น โดยการเพิ่มโปรโมชั่น โปรแกรมรองรับการสร้างโปรโมชั่นแบบ เงื่อนไขส่วนลด ทั้งเป็นราคา และเปอร์เซ็นต์ หรือ การสร้างโปรโมชั่นแบบเงื่อนไขแถมสินค้าฟรี โดยสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้โปรโมชั่นได้เช่น เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เฉพาะลูกค้าทั่วไปเท่านั้น โดยโปรแกรมจะคำนวณโปรโมชั่นอัตโนมัติจากหน้าการขาย เมื่อรายการขายสินค้าตรงตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นที่กำหนดไว้

คู่มือการใช้งาน POS

การสร้างโปรโมชั่นสินค้าสามารถเริ่มต้นโดยการกดปุ่ม เพิ่มรายการ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับสร้างโปรโมชั่นดังภาพด้านล่าง

คู่มือการใช้งาน POS
 • วันที่เริ่ม เป็นวันที่เริ่มใช้งานโปรโมชั่น
 • วันที่สิ้นสุด เป็นวันที่สิ้นสุดการใช้งานโปรโมชั่น
 • เงื่อนไข คือตัวเลือกสำหรับเงื่อนไขโปรโมชั่นสินค้าเช่น การกำหนดส่วนลด การกำหนดของแถมเป็นต้น
 • เป้าหมาย เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้งานโปรโมชั่นได้ เช่นบางโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกเท่านั้นเป็นต้น
 • เลือกสินค้า สามารถเลือกรายการสินค้าที่เข้าร่วมรายการโปรโมชั่นได้โดนการกดปุ่มเลือกสินค้าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการเลือกสินค้าขึ้นมา

การใช้งานโปรโมชั่นที่หน้าการขายสินค้า

การใช้งานโปรโมชั่นที่หน้าการขายสินค้า เมื่อรายการสินค้าตรงตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นโปรแกรมจะคำนวณตามกฏของโปรโมชั่นให้ทันที

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการขายสินค้ากับการใช้งานโปรโมชั่น

การสร้างใบสั่งซื้อ (PO)

ระบบจัดการใบสั่งซื้อเป็นการสร้างเอกสารเพื่อออกสั่งซื้อสินค้า สามารถระบบเงื่อนไขต่างๆ ชนิด จำนวน และราคา สามารถนำเข้าสต๊อกสินค้าจากใบสั่งซื้อได้ รวมทั้งระบบการจัดการรายการผู้ขายสินค้าในระบบ

การสร้างใบสั่งซื้อสินค้า

การจัดการใบสั่งซื้อสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ เมนู การจัดการใบสั่งซื้อโดยกดปุ่ม โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับการสร้างใบสั่งซื้อดังภาพด้านล่างนี้

ใบสั่งซื้อประกอบไปด้วย 4 สถานะคือ

 • Draft ฉบับร่าง เป็นการสร้างใบสั่งซื้อแต่ยังไม่สมบูรณ์สามารถมาแก้ไขหรือเพิ่มรายการสินค้าภายหลังได้
 • Publish เป็นสถานะการสร้างใบสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์และส่งใบสั่งซื้อไปเพื่อซื้อสินค้า
 • Reject เป็นสถานะใบสั่งซื้อที่ publish แล้วแต่ไม่ผ่านจากผู้ตรวจสอบ และสามารถมาแก้ไขนายการสินค้าได้
 • Complete เป็นสถานะรายการสั่งซื้อที่สมบูรณ์และนำเข้ารายการสินค้าสู่คลังสินค้าเรียบร้อยแล้ว
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการสร้างใบสั่งซื้อ
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการสร้างใบสั่งซื้อสถานะ Publish

การพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า

การเพิ่มใบสั่งซื้อสินค้าเริ่มต้นด้วยการคลิกที่ปุ่ม พิมพ์ใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะแสดงภาพตัวอย่างของใบสั่งซื้อและสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ หรือ สามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDFได้เช่นกัน

คู่มือการใช้งาน POS

Publish และ การนำเข้าข้อมูลสินค้า

เมื่อสร้างใบสั่งซื้อและกดปุ่ม Complete เรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะนำเข้าข้อมูลสินค้าจากไปสั่งซื้อ สู่คลังสินค้าทันทีและสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการนำเข้าสินค้าที่เมนู จัดการสินค้า -> นำเข้าสินค้า จะแสดงรายละเอียดการนำเข้าข้อมูลสินค้าจากไปสั่งซื้อ

คู่มือการใช้งาน POS

การค้นหาและแก้ไขรายการใบสั่ง

การค้นหาและแก้ไขรายการใบสั่งซื้อสามารถดูได้ที่หน้าสร้างใบสั่งซื้อโปรแกรมจะแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งหมด และสามารถ filter ดูใบสั่งซื้อตามสถานะของใบสั่งซื้อได้ หากต้องการแก้ไขสามารถกดปุ่มแก้ไขเพื่อทำการแก้ไขต่อไปได้

คู่มือการใช้งาน POS

ประวัติการนำเข้าข้อมูลสินค้า

เมื่อทำรายการสร้างใบสั่งซื้อถึงสถานะ Complete โปรแกรมจะนำเข้าข้อมูลสินค้าอัตโนมัติและสามารถดูรายละเอียดการนำเข้าจำนวนสินค้าได้ที่เมนู จัดการสินค้า-> นำเข้าสินค้า เลือกดูตามประเภทการนำเข้าสินค้า

คู่มือการใช้งาน POS

การตั้งค่าหัวใบสั่งซื้อสินค้า

การแก้ไขหัวใบสั่งซื้อ เริ่มต้นโดยการกดปุ่ม ตั้งค่า PO โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับแก้ไขหัวเรื่องของใบสั่งซื้อตามภาพด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งาน POS

การสร้างใบวางบิล

การสร้างใบวางบิลสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ เมนู จัดการสมาชิก -> สร้างใบวางบิล ซึ่งสามารถทำการสร้าง แก้ไข ลบ ใบวางบิล รวมถึงการพิมพ์เอกสารใบวางบิลออกทางเครื่องพิมพ์

การสร้างใบวางบิล

เมื่อเข้ามาที่หน้าสร้างใบวางบิลจะเห็นใบวางบิลที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมด โดยการสร้างให้คลิกที่ปุ่ม จะได้หน้าต่างดังภาพข้างล่างนี้

ทำการเลือกรายการบิลที่เกิดจากการชื่อแบบเงินเชื่อ หรือแบบลูกหนี้ โดยสามารถค้นหาด้วยเลขที่บิล หรือ กดปุ่มคนหาเพื่อค้นหาจากชื่อลูกหนี้ เมื่อเลือกรายการจากบิลเสร็จแล้ว กดปุ่ม ตกลง โปรแกรมจะทำการสร้างใบวางบิล

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการสร้างใบวางบิล

สามารถค้นหาใบวางบิล โดยการชำระเงินของใบวางบิลทำได้โดยกดที่ปุ่มค้างชำระโปรแกรมจะทำการยืนยันการชำระเงิน และสามารถพิมพ์ใบวางบิลได้ที่ Icon รูปเครื่องพิมพ์

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างรายการใบวางบิล

การตั้งค่าใบวางบิล สามารถเข้ามาตั้งค่าได้ที่ ตั้งค่าการใช้งาน -> ตั้งค่าใบวางบิล ซึ่งสามารถกำหนดหัวเรื่อง รายละเอียดได้ตามต้องการ

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการตั้งค่าใบวางบิล

การตรวจเช็คสต๊อกสินค้า

การใช้งานเช็คสต๊อกสินค้าสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู จัดการสินค้า -> เช็คสต๊อกสินค้า โดยหน้านี้จะแสดงประวัติการตรวจนับสินค้า วันที่ตรวจนับสต๊อก รายการสินค้าหาย เป็นต้น

คู่มือการใช้งาน POS

การเริ่มตรวจนับสต๊อกสินค้าโดยกดปุ่ม โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับตรวจนับสต๊อกดังภาพ

คู่มือการใช้งาน POS

สามารถกดปุ่มค้นหาเพื่อเลือกรายการสินค้า หรือ ใช้เครื่องอ่านบาร์โค๊ดอ่านจากตัวสินค้าได้โดยนำเมาไปว่างที่ช่องค้นหา

 • จำนวนสินค้า เป็นจำนวนที่สินค้ามีอยู่ในระบบ
 • นับได้จริง เป็นจำนวนสินค้าที่นับได้จากสต๊อก
 • ปรับปรุงสต๊อกสินค้า สำหรับปรับปรุงสต๊อกสินค้าตามจำนวนสินค้าที่นับได้จริง
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายละเอียดการตรวจนับสต๊อก

การเลือก Theme

การเลือกใช้Theme สามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู การตั้งค่า -> การตั้งค่าโปรแกรม จะได้หน้าจอดังภาพ เลือก Theme ที่ต้องการ

คู่มือการใช้งาน POS

ตัวอย่างการใช้ Theme White และ Theme Dark

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการใช้ Theme white
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการใช้ Theme dark

การใช้เมนูลัดการขายสินค้า

การกำหนดเมนูลัดสินค้า สามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ เมนู จัดการสินค้า -> เมนูลัดสินค้า จะได้หน้าจอดังภาพ เพิ่มเมนูลัดสินค้าโดยการกดปุ่ม + โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับเลือกรายการสินค้า

คู่มือการใช้งาน POS

ที่หน้าการขายสินค้า สามารถใช้งานเมนูลัดสินค้าโดยกดปุ่ม 3 ขีดที่ช่องการค้นหาสินค้า หรือ กดปุ่ม F4

คู่มือการใช้งาน POS
ต้วอย่างการเปิดหน้าต่างเมนูลัดสินค้าที่หน้าขายสินค้า

เมื่อเปิดหน้าต่างเมนูลัดสินค้าที่หน้าการขาย สามารถเลือกรายการเพื่อทำการขายสินค้าได้

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างเมนูลัดสินค้า

การจัดการซีเรียล

การขายสินค้าร่วมกับหมายเลขซีเรียล เริ่มต้นการเพิ่มหมายเลขซีเรียลเข้าสู่โปรแกรม โดยไปที่ เมนูจัดการสินค้า -> นำเข้าสินค้า จากนั้นทำรายการนำเข้าสินค้า และเพิ่มหมายเลขซีเรียลทางช่องด้านขวามือของหน้าต่างการนำเข้าสินค้า

คู่มือการใช้งาน POS

ไปที่หน้าการขายสินค้า โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค๊ดอ่านที่แถบซีเรียลของตัวสินค้า และทำการคิดเงินเหมือนกับสินค้าทั่วไป

คู่มือการใช้งาน POS
การขายสินค้าด้วยหมายเลขซีเรียล

การติดตามหมายเลขซีเรียล เข้ามาใช้งานที่ จัดการสินค้า->ซีเรียลสินค้า เมื่อเข้ามาใช้งานจะได้หน้าจอดังรูปด้านล่าง

สามารถกดรายละเอียดเพื่อดูรายละเอียดการขายสินค้า เช่น วันที่การขายสินค้า สมาชิก จำนวน ราคา และสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ย้อนหลังได้

คู่มือการใช้งาน POS
การติดตามหมายเลขซีเรียล

การสร้างสินค้าแพ็คหลายชั้น

การสร้างสินค้าแพ็คหลายชั้นเป็นการสร้างรายการสินค้าใหม่จากรายการสินค้าหน่วยที่เล็กกว่า เช่น การสร้างรายการขายน้ำแบบแพ็ค จากรายการน้ำแบบขวด ซึ้งเมื่อทำการขายน้ำแบบแพ็คโปรแกรมจะทำการตัดสต๊อกของน้ำแบบขวดตามจำนวนที่ตั้งต่าไว้

การสร้างรายการสินค้าแบบแพ็คสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู จัดการสินค้า -> เชื่อมโยงสินค้า แล้วทำการคลิกปุ่ม เพิ่มสินค้าจะได้หน้าจอดังภาพข้างล่างนี้

คู่มือการใช้งาน POS

เริ่มต้นโดยกำหนดรายละเอียดสินค้า บาร์โค๊ด ชื่อสินค้า ราคาขาย เหมือนกับการกำหนดสินค้าแบบปกติ

จากนั้น ทำการสร้างการเชื่อมโยงรายการสินค้า โดยค้นหาและเลือกรายการสินค้า และกำหนดสัดส่วนที่ต้องการ โดยสัดส่วนคือจำนวนสินค้าที่โปรแกรมจะตัดสต๊อกเมื่อทำรายการขายสินค้าแบบแพ็ค

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการสร้างรายการสินค้าแบบแพ็ค

การย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์

ลูกค้าสามารถย้ายเครื่องคอมได้ กรณีคอมมีปัญหา คอมเสีย โดยสามารถเข้าไปโหลดโปรแกรมที่หน้าเว็บไซต์แล้วติดตั้งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

ขั้นตอนการย้ายฐานข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม โดยไปที่เมนูตั้งค่า -> ตั้งค่าฐานข้อมูล จากนั้นทำการส่งออกฐานข้อมูลแล้วไปทำเข้าที่คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอการตั้งค่าฐานข้อมูล

เมื่อลูกค้าย้ายคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องใหม่แล้ว จำเป็นต้องตั้งค่าการพิมพ์ใบเสร็จใหม่อีกครั้ง

จุดเช็คราคาสินค้า

จุดเช็คราคาสินค้าเป็นจุดที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาสินค้าได้เมื่อมาซื้อของ โดยลูกค้าสามารถนำสินค้ามาสแกนเพื่อเช็คราคาได้

การใช้งานสามารถนำโปรแกรมไปติดตั้งที่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องซึ่งจะโคลนฐานข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหลังไปลงก็ได้ หรือจะแชร์ฐานข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหลักก็ได้

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอเช็คราคาสินค้า

การเปลี่ยนภาพพื้นหลังสามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มการตั้งค่ามุมบนขวามือและทำการกำหนดภาพพื้นหลังเพื่อใช้ในการโฆษณาตามที่ลูกค้าต้องการ