คู่มือการใช้งานโปรแกรมขายหน้าร้าน

ดาวน์โหลดคู่มือ PDF

การเพิ่มสินค้า

การเพิ่มสินค้าเป็นการบันทึกรายการสินค้าเข้าสู่ระบบ การนำเข้าสินค้าเริ่มต้นโดยการคลิกปุ่ม โดยโปรแกรมจะมีหน้าต่างสำหรับการเพิ่มรายการสินค้าแสดงขึ้นมาดังภาพด้านล่าง

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการเพิ่มสินค้า

เมื่อกรอกรายละเอียดสินค้าเสร็จ กดปุ่ม โดยโปรแกรมจะบันทึกข้อมูลสินค้าทันที ซึ่งถ้าต้องการนำเข้ารายการสินค้าอื่นๆต่อโดยที่ไม่ให้หน้าต่างปิดลง ให้เลือก เพิ่มรายการสินค้าอื่นๆต่อ

 • รหัสบาร์โค้ด เป็นรหัสสำหรับระบุตัวสินค้า สามารถใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดยิงแทนการพิมพ์ได้
 • จำนวนสินค้า เป็นจำนวนสินค้าที่ต้องการบันทึกในโปรแกรม โดยจำนวนสินค้าต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
 • ต้นทุนสินค้า เป็นราคาต้นทุนต่อหน่วยซึ่งจะนำไปคำนวณการคิดกำไร-ขาดทุน
 • ราคาปลีก - ราคาส่ง เป็นราคาสำหรับการขาย โดยที่หน้าการขายจะมีตัวเลือกประเภทการขาย
 • จุดสั่งซื้อ เป็นจำนวนที่กำหนดรายการสินค้าเมื่อต้องการสั่งซื้อเพื่อนำเข้าคลังสินค้า
 • จุดล้นสต๊อก เป็นจำนวนสูงสุดที่สต๊อกสินค้าควรจะมีสินค้านั่นๆอยู่
 • จำกัดจำนวนขาย เป็นตัวเลขที่กำหนดจำนวนการซื้อสินค้าแต่ละครั้งจากลูกค้า
 • แต้มสินค้า เป็นจำนวนแต้มของสินค้า กรณีใช้ฟังก์ชั่นการสะสมแต้มสำหรับสมาชิก

การแก้ไข - ลบ รายการสินค้า

การแก้ไขรายการสินค้า สามารถคลิกปุ่มแก้ไขที่รายการสินค้าโดยโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับแก้ไขสินค้า คล้ายกับหน้าต่างการเพิ่มสินค้า
การลบรายการสินค้าสามารถทำได้โดยกดปุ่มลบสินค้าที่หน้าร้านการสินค้าเช่นกัน โดยโปรแกรมจะมีหน้าต่างสำหรับยืนยันการลบสินค้า
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอการจัดการสินค้า

การเพิ่มสินค้าจาก Excel

การเพิ่มสินค้าจากไฟล์ Excel เป็นการเพิ่มรายการสินค้าที่ละหลายรายการผ่านไฟล์ Excel เริ่มต้นโดยการคลิกที่ปุ่ม โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มสินค้า

คู่มือการใช้งาน POS
การเพิ่มรายการสินค้าจากไฟล์ Excel

ดาวน์โหลด Template และทำการกรอกรายละเอียดสินค้าที่ต้องการเพิ่ม โดยให้คงคอลัมตาม Template ไว้ ส่วนค่าไหนที่ไม่ต้องการให้กรอก จำนวนเป็น 0

เมื่อกรอกรายละเอียดสินค้าแล้ว ให้ทำการ Save ไฟล์ Excel แล้วอัพโหลดเข้ามายังโปรแกรมขายหน้าร้าน

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่าง Excel

การขายสินค้า

การขายสินค้าสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ เมนูการขายสินค้า ซึ่งจะได้หน้าจอโปรแกรมตามภาพด้านล่างนี้

การยิงบาร์โค้ดขายสินค้า เริ่มต้นโดยทำเมาส์วางที่ช่อง ค้นหาสินค้าจากบาร์โค้ด แล้วทำการยิงตัวบาร์โค้ดกับสินค้า โปรแกรมจะเพิ่มสินค้ามายังรายการทันที หรือสามารถกดปุ่ม เพื่อทำการค้นหาสินค้าอย่างละเอียด และสามารถคลิกรายการสินค้าเพื่อเลือกสินค้ามายังรายการ

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอการขาย

เมื่อเลือกรายการสินค้าสำหรับขายเสร็จ สามารถกดปุ่ม หรือกดปุ่ม เพื่อทำงานคิดเงินรายการนั้นๆ โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับกรอกจำนวนเงินที่รับมาจากลูกค้า

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการคิดเงิน

เมื่อถึงขั้นตอนสำหรับคิดเงิน สามารถกรอกจำนวนเงินโปรแกรมจะคำนวณเงินทอนอัตโนมัติ และสามารถกดปุ่ม เพื่อทำการคิดเงินโปรแกรมจะ เปิดลิ้นชัก และ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินตามที่ตั้งค่าไว้ และสามารถทำรายการขายอื่นๆต่อไปได้

การแก้ไขและยกเลิกรายการสินค้า

การแก้ไขรายการสินค้า สามารถกดปุ่ม ที่รายการสินค้า โปรแกรมจะมีหน้าต่างสำหรับแก้ไขจำนวนสินค้ารวมถึงประเภทการขายสินค้า เมื่อแก้ไขเสร็จ กดปุ่ม เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

สำหรับการยกเลิกรายการสินค้าสามารถกดปุ่ม ยกเลิก ที่รายการสินค้านั้นๆได้ โปรแกรมจะยกเลิกรายการสินค้านั้นๆทันที

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการแก้ไขจำนวนสินค้า

การนำเข้าคลังสินค้า

การนำเข้าคลังสินค้าเป็นการเพิ่มจำนวนสินค้าเข้าสู่สต๊อกของรายการสินค้าที่มีอยู่แล้ว โดยสามารถเลือกรายการสินค้า กำหนดจำนวน ต้นทุน และกำหนดหมายเลขซีเรียลได้กรณีสินค้านั้นๆมีการขายโดยใช้หมายเลขซีเรียล

สามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู จัดการสินค้า นำเข้าสินค้า โดยคลิกที่ปุ่ม จะได้หน้าต่างโปรแกรมดังภาพด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอการนำเข้าคลังสินค้า
1.การค้นหารายการสินค้าโดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดสามารถนำเมาส์ไปว่างที่ช่องค้นหาได้ เมื่อทำการยิงโปรแกรมจะค้นหาและแสดงรายการนำเข้าอัตโนมัติ
2.การค้นหารายการสินค้าอย่างละเอียดและการกำหนดซีเรียลสินค้า โดยการคลิกปุ่ม โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับการค้นหาและกำหนดรายละเอียดการนำเข้าอย่างละเอียด
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการนำเข้ารายการสินค้าอย่างละเอียด
เมื่อเลือกรายการสินค้าเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อทำการยืนยันการนำเข้าคลังสินค้า
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างรายการนำเข้ารายการสินค้า

รายงานการขายสินค้า

รายงานการขายสินค้าสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู รายงานการขาย โดยโปรแกรมจะแสดงรายการขาย สรุป กำไร ต้นทุน โดยส่วนแรกจะเป็นสรุปรายการขายแยกตามบิลสินค้า ซึ่งสามารถพิมพ์ใบเสร็จย้อนหลังโดยการ คลิกที่ปุ่มเพิ่มเติม และเลือกการพิมพ์ใบเสร็จ

คู่มือการใช้งาน POS
รายงานการขายตามบิลสินค้า

สรุปรายการขายแยกตามรายการสินค้า โดยจะสามารถเลือกแสดงตามช่วงเวลาที่ต้องการแสดงรายงานเช่น รายวัน รายเดือน หรือกำหนดเวลาที่ต้องการแสดง

คู่มือการใช้งาน POS
รายงานการขายแยกตามรายการสินค้า

รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า Stock Card ดูรายงานได้ที่เมนูจัดการสินค้า คลิกที่แถวเพิ่มเติม จากนั้น คลิกที่ปุ่ม stock card โปรแกรมจะแสดงรายงานดังภาพ

คู่มือการใช้งาน POS
รายงาน Stock card

การตั้งค่าใบเสร็จและเครื่องพิมพ์

การตั้งค่าใบเสร็จ สามารถเข้ามาตั้งค่าได้ที่ การตั้งค่าการใช้งาน การตั้งค่าใบเสร็จ โดยสามารถเลือกการตั้งค่าตามขนาดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ โดยมีให้เลือก 58MM 80MM A5 A4 เมื่อเข้ามาแล้วจะได้หน้าจอดังภาพด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอการตั้งค่าใบเสร็จขนาด 58MM
โดยสามารถแก้ไขรายละเอียดใบเสร็จรับเงินได้ตามความต้องการของร้านค้า เช่น ชื่อร้านค้า เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น
สามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่ต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกมา โดยเลือกปริ้นเตอร์ให้ตรงตามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม โปรแกรมจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทันที

การตั้งค่าการพิมพ์ใบเสร็จอัตโนมัติเมื่อคิดเงิน

สามารถเข้ามาตั้งค่าได้ที่ ตั้งค่าการใช้งาน ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ จะได้หน้าจอดังภาพข้างล่างนี้ โดยเลือกพิมพ์อัตโนมัติเมื่อคิดเงิน และเลือกขนาดใบเสร็จที่ต้องการพิมพ์ จากนั้นกดปุ่ม

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอการตั้งค่าโปรแกรม

สำหรับการเปลี่ยนหัวเรื่องใบเสร็จสามารถเข้ามาเปลี่ยนได้ที่เมนู ตั้งค่าโปรแกรม ตั้งค่าใบเสร็จ เลือกขนาดใบเสร็จที่ใช้อยู่ แล้วคลิกที่หัวเรื่องและเปลี่ยนข้อความตามที่ต้องการ

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอการตั้งค่าใบเสร็จขนาด A4

การตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงิน

การตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงินจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์สลิป โดยหลักๆจะแบ่งเป็นสองแบบคือ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรง และ การเชื่อมต่อผ่านเครื่องพิมพ์สลิป

การตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงินแบบต่อผ่านคอมพิวเตอร์

การตั้งค่ากรณีเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์สามารถเลือก Port COM ที่ลิ้นชักเก็บเงินเชื่อมต่อ หรือบางรุ่นจำเป็นต้องใช้ Send text ในการเปิดลิ้นชักด้วย
คู่มือการใช้งาน POS

การตั้งค่าลิ้นชักเก็บเงินแบบต่อผ่านเครื่องพิมพ์สลิป

กรณีการเชื่อมต่อผ่านเครื่องพิมพ์สลิปให้เข้ามาตั้งค่าที่ Control Panel > Hardware and Sound > Devices and Printers แล้วคลิกขวาที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์สลิปที่ใช้งานอยู่ แล้วเลือก Printer Properties
หากไม่มี dirver printer สามารถดาวน์โหลด driver ได้ที่ ดาวน์โหลด และทำการติดตั้งตามขนาดเครื่องพิมพ์ของลูกค้า
คู่มือการใช้งาน POS
จากนั้นให้เลือกแถบ Device setting แล้วเลือก Cash select ตามรูปตัวอย่างด้านล่างนี้ เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่ม Ok เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 • Cash Drawer Before Printing เป็นการเปิดลิ้นชักเก็บเงินก่อนที่จะพิมพ์ใบเสร็จ
 • Cash Drawer After Printing เป็นการเปิดลิ้นชักเก็บเงินหลังการพิมพ์ใบเสร็จ
คู่มือการใช้งาน POS

เครื่องพิมพ์สลิปไม่ทำงาน

จากนั้นให้เลือกแถบ Ports แล้วเลือกมองหา USB port เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่ม Ok เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วทดสอบการพิมพ์อีกครั้ง
คู่มือการใช้งาน POS

การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูลสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ ตั้งค่าการใช้งาน ตั้งค่าฐานข้อมูล จะได้หน้าจอดังภาพข้างล่าง โดยการสำรองข้อมูลเป็นการบันทึกข้อมูลปัจจุบันเก็บไว้ และสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

การสำรองข้อมูลเริ่มต้นโดยการกดปุ่ม จากนั้นบันทึกไฟล์สำรองข้อมูลเก็บไว้ โดยไฟล์สำรองข้อมูลจะมีข้อมูล ณ วันที่ส่งออกฐานข้อมูล

การนำเข้าฐานข้อมูลเริ่มต้นโดยการกดปุ่ม แล้วเลือกไฟล์ฐานข้อมูลที่ได้ส่งออกไว้ ซึ่งข้อมูลที่นำเข้าจะเป็นข้อมูลที่ ณ วันที่ส่งออกไฟล์นั้นๆ

คู่มือการใช้งาน POS

การจัดการสมาชิก

การจัดการสมาชิกสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ เมนู จัดการสมาชิก และคลิกปุ่ม โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มรายการสมาชิกใหม่ดังภาพข้างล่างนี้
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอเพิ่มสมาชิก

เมื่อกรอกรายละเอียดสมาชิกเสร็จแล้ว กดปุ่ม โดยโปรแกรมจะบันทึกข้อมูลสมาชิกทันที ซึ่งถ้าต้องการนำเข้ารายการสมาชิกอื่นๆต่อโดยที่ไม่ให้หน้าต่างปิดลง ให้เลือก เพิ่มรายการอื่นๆต่อ

 • รหัสสมาชิก เป็นรหัสที่ไว้ระบุสมาชิก ซึ่งสามารถสุ่มเลขสมาชิกโดยกดปุ่ม สุ่มรหัสที่ช่องรหัสสมาชิกได้
 • วันหมดอายุ เป็นตัวกำหนดอายุสมาชิก ถ้าไม่ได้กำหนดจะหมายความว่าสมาชิกนั้นไม่มีวันสิ้นอายุ
 • ที่อยู่ เป็นที่อยู่สมาชิก ซึ่งจะใช้แสดงตรงใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

การแก้ไข - ลบ รายการสมาชิก

การแก้ไขรายการสมาชิก สามารถคลิกปุ่มแก้ไขที่รายการสมาชิกโดยโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับแก้ไขสมาชิก คล้ายกับหน้าต่างการเพิ่มสมาชิก
การลบรายการสมาชิกสามารถทำได้โดยกดปุ่มลบสมาชิกที่หน้าร้านการสมาชิกเช่นกัน โดยโปรแกรมจะมีหน้าต่างสำหรับยืนยันการลบสมาชิก
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอรายการสมาชิก

การจัดการกลุ่มสมาชิก

กลุ่มสมาชิกเป็นการสร้างกลุ่มสำหรับสมาชิก เพื่อที่จะสามารถกำหนดราคาขายสินค้า ในราคาพิเศษ เช่น กลุ่มสมาชิก A สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่าลูกค้าปกติ
การจัดการสมาชิกสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ เมนู จัดการสมาชิก กลุ่มสมาชิก
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอกลุ่มสมาชิก
การเพิ่มกลุ่มสมาชิก โดยการคลิกปุ่ม โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับเพิ่มรายการสมาชิก
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอกลุ่มสมาชิก
เมื่อทำการเพิ่มสมาชิกเสร็จแล้ว และไปที่หน้าจัดการสินค้า และเลือกเพิ่มราคาหลายระดับ โปรแกรมจะมีช่องสำหรับ กำหนดราคาขายสินค้าให้กลุ่มสมาชิก
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอกลุ่มสมาชิก

การสะสมแต้ม

การใช้งานแต้มสมาชิก เป็นการสะสมแต้มจากการซื้อสินค้าของสมาชิกและนำไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า ซึ่งขั้นตอนการเปิดใช้การสะสมแต้ม ให้มาที่เมนู การตั้งค่า ตั้งค่าโปรแกรม จะได้หน้าจอดังภาพด้านล่างนี้

เริ่มต้นด้วยการเปิดการใช้งานสะสมแต้ม โดยการคลิก check box สะสมแต้ม

 • ใช้แต้มตามราคาสินค้า เป็นการใช้จำนวนแต้มที่ได้กำหนดไว้ที่ตอนเพิ่มสินค้า (ช่องแต้มสินค้า)
 • ใช้แต้มตามราคาขาย เป็นการคิดคำนวณแต้มตามราคาขายสินค้าที่ได้ตั้งค่าไว้ เช่น 100 บาท ได้ 1 แต้ม เป็นต้น
 • การใช้แต้ม เป็นการใช้แต้มเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าตามที่ได้ตั้งค่าไว้
คู่มือการใช้งาน POS

การขายสินค้าสินค้าและการสะสมแต้ม

เมื่อเปิดใช้งานการสะสมแต้มเรียบร้อยแล้ว เมื่อทำรายการขายสินค้าแบบสมาชิก โปรแกรมจะคำนวณแต้มให้กับสมาชิกนั้นๆทันทีเมื่อคิดเงิน

คู่มือการใช้งาน POS

การใช้แต้มเป็นส่วนลดสินค้า

การใช้แต้มเพื่อเป็นส่วนลดสินค้าสามารถใช้ได้ขณะคิดเงินสินค้าจะมีช่องสำหรับใส่จำนวนแต้มของลูกค้าเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าดังภาพตัวอย่างข้างล่าง

คู่มือการใช้งาน POS
ภาพตัวอย่างการใช้แต้มเพื่อเป็นส่วนลด

รายงานแต้มสมาชิก

รายงานแต้มสมาชิกสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ จัดการสมาชิก แต้มสมาชิก ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการสะสมแต้มของสมาชิก และสามารถทำการแก้ไขจำนวนแต้มของสมาชิกได้

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอรายงานการสะสมแต้มสมาชิก
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอประวัติการสะสมแต้มสมาชิก

ระบบลูกหนี้

การใช้งานระบบลูกหนี้ เป็นการขายสินค้าโดยที่ลูกค้าสามารถจ่ายเงินได้ภายหลัง และสามารถกำหนดตารางการดาวน์ - ผ่อน ได้ตามความต้องการ รวมถึงรายงานลูกหนี้เป็นต้น

การสร้างตารางการผ่อนดาวน์

การสร้างตารางการผ่อนดาวน์สามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู เพิ่มเติม ระบบการผ่อนจ่าย ซึ่งจะได้หน้าจอดังภาพด้านล่างนี้ โดยโปรแกรมสามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์ การดาวน์ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

คู่มือการใช้งาน POS

การสร้างตารางการผ่อนดาวน์เริ่มต้นโดยการคลิกปุ่ม โปรแกรมจะมีหน้าต่างสำหรับกำหนดรายละเอียดตารางการผ่อนดาวน์

 • ชื่อรายการ เป็นชื่อสำหรับตารางการดาวน์-ผ่อน ซึ่งจะใช้แสดงที่หน้าการขายสินค้ากรณีเลือกการขายแบบเงินผ่อน
 • เงินดาวน์ % เป็นอัตราที่กำหนดจำนวนเปอร์เซ็นต์การดาวน์ เช่นดาวน์ 25% เป็นต้น
 • ดอกเบี้ยรวม เป็นการกำหนดอัดตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากราคาขายที่แท้จริง เป็นอัตราดอกเบี้ย 2% จากราคาขาย
 • เปอร์เซ็นต์งวดเงินผ่อน เป็นอัตราการผ่อนแต่ละงวดและสามารถกำหนดระยะเวลาที่ต้องจ่ายเงินของแต่ละงวดได้เช่น 1 งวดต่อเดือนเป็นต้น
คู่มือการใช้งาน POS

เมื่อเลือกตารางการผ่อนจ่ายสำเร็จ โปรแกรมจะคำนวณจำนวนงวด และจำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

การขายสินค้าร่วมกับตารางผ่อนดาวน์

เริ่มต้นด้วยการมาที่หน้าการขายสินค้า และทำการขายสินค้าแบบสมาชิก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม และเลือกบันทึกลูกหนี้ และเลือกจากตารางผ่อนดาวน์ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับเลือกตารางการผ่อนจ่ายที่ได้กำหนดไว้ตามขั้นตอนก่อนหน้า

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการขายร่วมกับระบบผ่อนจ่าย

การขายสินค้าร่วมกับระบบลูกหนี้แบบกำหนดเอง

เริ่มต้นด้วยการมาที่หน้าการขายสินค้า และทำการขายสินค้าแบบสมาชิก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม และเลือกบันทึกลูกหนี้ โดยเลือกแบบกำหนดเอง

เมื่อเลือกตารางการผ่อนจ่ายสำเร็จ โปรแกรมจะคำนวณจำนวนงวด และจำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

รายงานลูกหนี้

รายงานลูกหนี้สามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู จัดการสมาชิก รายงานลูกหนี้ โดยโปรแกรมจะแสดงรายการลูกหนี้ที่ค้างชำระ และลูกหนี้ที่ชำระแล้วดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

คู่มือการใช้งาน POS
คู่มือการใช้งาน POS
ภาพตัวอย่างรายละเอียดการผ่อนจ่ายของลูกหนี้

การชำระเงินผ่อนของลูกหนี้

การชำระเงินผ่อนของลูกหนี้เริ่มต้นโดยการใช้งานโปรแกรมที่หน้าการขาย เลือกสมาชิกที่ต้องการชำระค่างวด แล้วคลิกที่ปุ่ม โปรแกรมจะแสดงรายการพร้อมจำนวนงวดที่ต้องชำระ

คู่มือการใช้งาน POS
ภาพตัวอย่างการชำระค่างวด

การจัดการผู้ใช้งาน

การจัดการผู้ใช้งานสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ เพิ่มเติม จัดการผู้ใช้งาน โดยการจัดการผู้ใช้งานจะเป็นการกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานในการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น พนักงานขาย สามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นการขายได้เพียงอย่างเดียว เป็นต้น

การเพิ่มผู้ใช้งานใหม่

การสร้างผู้ใช้งานใหม่ เริ่มต้นโดยการกดปุ่ม โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ดังภาพด้านล่าง ซึ่งจะสามารถกำหนดสิทธิ์ให้เข้าถึงฟังก์ชั่นต่างๆได้

 • รหัสผู้ใช้งาน เป็นรหัสที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบที่หน้า Login โปรแกรม
 • รหัสผ่าน เป็นรหัสผ่านที่ใช้สำหรับ Login
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่
คู่มือการใช้งาน POS
ภาพตัวอย่างรายการผู้ใช้งาน

การใช้งานกะการทำงาน

การใช้งานกะการทำงานเริ่มต้นโดยเปิดการใช้งานที่การตั้งค่าโปรแกรม ดังภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งาน POS

เมื่อเปิดการตั้งค่าการใช้งานแบบกะเรียบร้อยแล้ว ให้เข้ามาใช้งานที่หน้าการขายโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับกรอกจำนวนเงินเริ่มต้นในลิ้นชักก่อนเริ่มทำรายการขาย

คู่มือการใช้งาน POS

เมื่อทำการเปิดกะการทำงานสำเร็จสามารถทำรายการขายตามปกติ เมื่อต้องการปิดกะการทำงาน หรือดูยอดเงินในลิ้นชัก สามารถกดปุ่ม

คู่มือการใช้งาน POS

เมื่อกดปุ่ม ปิดกะการทำงานโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของกะการทำงาน เช่น เวลาเปิด - ปิดกะการทำงานเป็นต้น

คู่มือการใช้งาน POS

รายงานการใช้กะการทำงาน

รายการกะการทำงานสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู รายงานการขาย รายการกะการทำงาน โดยโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของกะการทำงาน เช่นเวลาเปิด-ปิด ยอดเงินเปิด ยอดเงินปิด ยอดขายสินค้า กำไร เป็นต้น

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างรายการกะการทำงาน

การล้างข้อมูล

การล้างข้อมูลเป็นการลบข้อมูลในโปรแกรมขายหน้าร้านโดยที่จะไม่สามารถนำข้อมูลที่ลบกลับมาใช้งานได้อีก โดยการลบข้อมูลสินค้าประกอบด้วย การลบข้อมูลรายการสินค้า ลบข้อมูลสมาชิก ลบข้อมูลการขายสินค้า เป็นต้น

 • ล้างข้อมูลการขายสินค้า เป็นการล้างข้อมูลการขายสินค้าออกจากโปรแกรม รวมถึงรายการพักบิล รายการลูกหนี้ เลขที่บิล จะเริ่มต้นที่ 00000001 ใหม่
 • ล้างข้อมูลสินค้า เป็นการล้างข้อมูลสินค้าออกจากโปรแกรม
 • ล้างข้อมูลสมาชิก เป็นการล้างข้อมูลสมาชิกออกจากโปรแกรม รวมถึงข้อมูลการสะสมแต้มข้องสมาชิก
 • การเริ่มต้นระบบใหม่ เป็นการล้างข้อมูลทุกอย่างออกจากโปรแกรม เหมาะสำหรับเริ่มต้นการใช้โปรแกรมใหม่
คู่มือการใช้งาน POS
ภาพตัวอย่างการล้างข้อมูล

การยืนยันการลบข้อมูลสินค้า

เมื่อคลิกที่ปุ่มลบข้อมูลสินค้าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเพื่อยืนยันการลบข้อมูลดังภาพด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งาน POS
ภาพตัวอย่างการยืนยันการลบข้อมูล

การสร้างบาร์โค้ด

การสร้างบาร์โค้ดสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู เพิ่มเติม สร้างบาร์โค้ด โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการสร้างบาร์โค้ด สามารถสร้างบาร์โค้ดโดยกำหนดรหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน และสามารถออกแบบแม่แบบบาร์โค้ดได้ตามต้องการ

ทำการค้นหาสินค้า หรือกรอกรายละเอียดสินค้าที่ต้องการสร้างบาร์โค้ด และเลือกแม่แบบบาร์โค้ดให้ตรงตามขนาดกระดาษและเครื่องพิมพ์ที่ใช้อยู่
คู่มือการใช้งาน POS

การค้าหารายการสินค้าเพื่อสร้างบาร์โค้ด

สามารถกดค้นหาที่ปุ่มค้นหาสินค้าที่อยู่มุมขวาช่องรหัสสินค้า โปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายการสินค้าสามารถค้นหา และคลิกที่รายการสินค้าเพื่อเลือกรายการสินค้าสำหรับสร้างบาร์โค้ด
คู่มือการใช้งาน POS
เมื่อเลือกข้อมูลสำหรับสร้างบาร์โค้ดแล้ว ให้คลิกปุ่ม โปรแกรมจะสร้างบาร์โค้ดและทำการพิมพ์ออกทางปริ้นเตอร์ได้
คู่มือการใช้งาน POS

การสร้างแม่แบบกระดาษบาร์โค้ด

หากต้องการสร้างแม่แบบขึ้นมาใหม่สามารถคลิกที่ปุ่ม โปรแกรมจะแสดงหน้าจอตามภาพข้างล่างนี้
คู่มือการใช้งาน POS
 • ชื่อแม่แบบ เป็นการกำหนดชื่อสำหรับแม่แบบที่ต้องการสร้างขึ้น
 • ความกว้าง เป็นความกว้างของของขนากกระดาษ
 • ความสูง เป็นความสูงของกระดาษ (หากใช้เครื่องพิมพ์ความร้อนให้ใช้ขนาดความสูงของตัวบาร์โค้ด)
 • แถว จำวนบาร์โค้ดต่อ 1 หน้า (หากใช้เครื่องพิมพ์ความร้อนให้กำหนดเป็น 1)
 • คอลัมน์ จำนวนบาร์โค้ดต่อ 1 แถว
 • ขอบกระดาษ เป็นระยะห่างจากขอบกระดาษถึงตัวบาร์โค้ด
 • ขนาดแม่แบบ เป็นขนาดของตัวบาร์โค้ด 1 ตัว
 • ช่องว่าง เป็นระยะห่างระหว่างบาร์โค้ดแต่ละตัว

การออกแบบตัวบาร์โค้ด

คลิกปุ่ม ที่หน้าสร้างแม่แบบบาร์โค้ด โปรแกรมจะแสดงภาพด้านล่างนี้ โดยสามารถออกแบบบาร์โค้ดและตำแหน่งได้ตามต้องการ
คู่มือการใช้งาน POS

การ Link data สำหรับบาร์โค้ด และ ตัวหนังสือ

ให้คลิกที่ตัว Item ที่สร้างขึ้นมา และสามารถจัดการคุณสมบัติแต่ละ Item ได้ทางขวามือ
คู่มือการใช้งาน POS
คู่มือการใช้งาน POS
 • ไม่ลิ้งข้อมูล โปรแกรมจะดึงข้อมูลที่อยู่ในของ Text มาใช้สำหรับสร้างบาร์โค้ด
 • ลิ้งข้อมูลบาร์โค้ด โปรแกรมจะดึงค่าจากหน้าสร้างบาร์โค้ดมาใช้
 • ลิ้งข้อมูลชื่อสินค้า โปรแกรมจะดึงค่าจากหน้าสร้างบาร์โค้ดมาใช้
 • ลิ้งข้อมูลราคาสินค้า โปรแกรมจะดึงค่าจากหน้าสร้างบาร์โค้ดมาใช้

การสร้างบาร์โค้ดต่างสินค้าใน 1 หน้ากระดาษ

ให้คลิกที่ปุ่ม สำหรับเพิ่มรายการใหม่เข้าไปยังรายการที่รอสร้าง และสามารถกำหนดจำนวนของแต่ละตัวได้
คู่มือการใช้งาน POS

การใช้งานโปรโมชั่น

การใช้งานโปรโมชั่น สามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู เพิ่มเติม จัดการโปรโมชั่น โดยการเพิ่มโปรโมชั่น โปรแกรมรองรับการสร้างโปรโมชั่นแบบ เงื่อนไขส่วนลด ทั้งเป็นราคา และเปอร์เซ็นต์ หรือ การสร้างโปรโมชั่นแบบเงื่อนไขแถมสินค้าฟรี โดยสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้โปรโมชั่นได้เช่น เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เฉพาะลูกค้าทั่วไปเท่านั้น โดยโปรแกรมจะคำนวณโปรโมชั่นอัตโนมัติจากหน้าการขาย เมื่อรายการขายสินค้าตรงตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นที่กำหนดไว้

คู่มือการใช้งาน POS

การสร้างโปรโมชั่นสินค้าสามารถเริ่มต้นโดยการกดปุ่ม เพิ่มรายการ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับสร้างโปรโมชั่นดังภาพด้านล่าง

คู่มือการใช้งาน POS
 • วันที่เริ่ม เป็นวันที่เริ่มใช้งานโปรโมชั่น
 • วันที่สิ้นสุด เป็นวันที่สิ้นสุดการใช้งานโปรโมชั่น
 • เงื่อนไข คือตัวเลือกสำหรับเงื่อนไขโปรโมชั่นสินค้าเช่น การกำหนดส่วนลด การกำหนดของแถมเป็นต้น
 • เป้าหมาย เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้งานโปรโมชั่นได้ เช่นบางโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกเท่านั้นเป็นต้น
 • เลือกสินค้า สามารถเลือกรายการสินค้าที่เข้าร่วมรายการโปรโมชั่นได้โดนการกดปุ่มเลือกสินค้าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการเลือกสินค้าขึ้นมา

เงื่อนไขโปรโมชั่นที่รองรับ

 • ส่วนลด ซื้อสินค้า A ชิ้นลดราคา X บาท
 • ส่วนลด ซื้อสินค้า A ชิ้นลดราคา X เปอร์เซ็นต์
 • ส่วนลด ซื้อสินค้า A ชิ้นลดราคา X เปอร์เซ็นต์
 • ส่วนลด ซื้อสินค้า A + B ชิ้นลดราคา X บาท
 • ส่วนลด ซื้อสินค้า X บาทลดราคา Y บาท
 • ส่วนลด ซื้อสินค้า X บาทลดราคา เปอร์เซ็นต์
 • ส่วนลด ยอดรวม X บาทลดราคา Y เปอร์เซ็นต์
 • ส่วนลด ยอดรวม X บาทลดราคา Y บาท
 • ของแถม ซื้อสินค้า A แถมสินค้า B
 • ของแถม ซื้อสินค้า X บาทสินค้า B

การใช้งานโปรโมชั่นที่หน้าการขายสินค้า

การใช้งานโปรโมชั่นที่หน้าการขายสินค้า เมื่อรายการสินค้าตรงตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นโปรแกรมจะคำนวณตามกฏของโปรโมชั่นให้ทันที

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการขายสินค้ากับการใช้งานโปรโมชั่น

การสร้างใบสั่งซื้อ (PO)

ระบบจัดการใบสั่งซื้อเป็นการสร้างเอกสารเพื่อออกสั่งซื้อสินค้า สามารถระบบเงื่อนไขต่างๆ ชนิด จำนวน และราคา สามารถนำเข้าสต๊อกสินค้าจากใบสั่งซื้อได้ รวมทั้งระบบการจัดการรายการผู้ขายสินค้าในระบบ

การสร้างใบสั่งซื้อสินค้า

การจัดการใบสั่งซื้อสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ เมนู การจัดการใบสั่งซื้อโดยกดปุ่ม โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับการสร้างใบสั่งซื้อดังภาพด้านล่างนี้

ใบสั่งซื้อประกอบไปด้วย 4 สถานะคือ

 • Draft ฉบับร่าง เป็นการสร้างใบสั่งซื้อแต่ยังไม่สมบูรณ์สามารถมาแก้ไขหรือเพิ่มรายการสินค้าภายหลังได้
 • Publish เป็นสถานะการสร้างใบสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์และส่งใบสั่งซื้อไปเพื่อซื้อสินค้า
 • Reject เป็นสถานะใบสั่งซื้อที่ publish แล้วแต่ไม่ผ่านจากผู้ตรวจสอบ และสามารถมาแก้ไขนายการสินค้าได้
 • Complete เป็นสถานะรายการสั่งซื้อที่สมบูรณ์และนำเข้ารายการสินค้าสู่คลังสินค้าเรียบร้อยแล้ว
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการสร้างใบสั่งซื้อ
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการสร้างใบสั่งซื้อสถานะ Publish

การพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า

การเพิ่มใบสั่งซื้อสินค้าเริ่มต้นด้วยการคลิกที่ปุ่ม พิมพ์ใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะแสดงภาพตัวอย่างของใบสั่งซื้อและสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ หรือ สามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDFได้เช่นกัน

คู่มือการใช้งาน POS

Publish และ การนำเข้าข้อมูลสินค้า

เมื่อสร้างใบสั่งซื้อและกดปุ่ม Complete เรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะนำเข้าข้อมูลสินค้าจากไปสั่งซื้อ สู่คลังสินค้าทันทีและสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการนำเข้าสินค้าที่เมนู จัดการสินค้า นำเข้าสินค้า จะแสดงรายละเอียดการนำเข้าข้อมูลสินค้าจากไปสั่งซื้อ

คู่มือการใช้งาน POS

การค้นหาและแก้ไขรายการใบสั่ง

การค้นหาและแก้ไขรายการใบสั่งซื้อสามารถดูได้ที่หน้าสร้างใบสั่งซื้อโปรแกรมจะแสดงรายการใบสั่งซื้อสั่งหมด และสามารถ filter ดูใบสั่งซื้อตามสถานะของใบสั่งซื้อได้ หากต้องการแก้ไขสามารถกดปุ่มแก้ไขเพื่อทำการแก้ไขต่อไปได้

คู่มือการใช้งาน POS

ประวัติการนำเข้าข้อมูลสินค้า

เมื่อทำรายการสร้างใบสั่งซื้อถึงสถานะ Complete โปรแกรมจะนำเข้าข้อมูลสินค้าอัตโนมัติและสามารถดูรายละเอียดการนำเข้าจำนวนสินค้าได้ที่เมนู จัดการสินค้า นำเข้าสินค้า เลือกดูตามประเภทการนำเข้าสินค้า

คู่มือการใช้งาน POS

การตั้งค่าหัวใบสั่งซื้อสินค้า

การแก้ไขหัวใบสั่งซื้อ เริ่มต้นโดยการกดปุ่ม ตั้งค่า PO โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับแก้ไขหัวเรื่องของใบสั่งซื้อตามภาพด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งาน POS

การสร้างใบวางบิล

การสร้างใบวางบิลสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ เมนู จัดการสมาชิก สร้างใบวางบิล ซึ่งสามารถทำการสร้าง แก้ไข ลบ ใบวางบิล รวมถึงการพิมพ์เอกสารใบวางบิลออกทางเครื่องพิมพ์

การสร้างใบวางบิล

เมื่อเข้ามาที่หน้าสร้างใบวางบิลจะเห็นใบวางบิลที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมด โดยการสร้างให้คลิกที่ปุ่ม จะได้หน้าต่างดังภาพข้างล่างนี้

ทำการเลือกรายการบิลที่เกิดจากการชื่อแบบเงินเชื่อ หรือแบบลูกหนี้ โดยสามารถค้นหาด้วยเลขที่บิล หรือ กดปุ่มคนหาเพื่อค้นหาจากชื่อลูกหนี้ เมื่อเลือกรายการจากบิลเสร็จแล้ว กดปุ่ม ตกลง โปรแกรมจะทำการสร้างใบวางบิล

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการสร้างใบวางบิล

สามารถค้นหาใบวางบิล โดยการชำระเงินของใบวางบิลทำได้โดยกดที่ปุ่มค้างชำระโปรแกรมจะทำการยืนยันการชำระเงิน และสามารถพิมพ์ใบวางบิลได้ที่ Icon รูปเครื่องพิมพ์

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างรายการใบวางบิล

การตั้งค่าใบวางบิล สามารถเข้ามาตั้งค่าได้ที่ ตั้งค่าการใช้งาน ตั้งค่าใบวางบิล ซึ่งสามารถกำหนดหัวเรื่อง รายละเอียดได้ตามต้องการ

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการตั้งค่าใบวางบิล

การตรวจเช็คสต๊อกสินค้า

การใช้งานเช็คสต๊อกสินค้าสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู จัดการสินค้า เช็คสต๊อกสินค้า โดยหน้านี้จะแสดงประวัติการตรวจนับสินค้า วันที่ตรวจนับสต๊อก รายการสินค้าหาย เป็นต้น

คู่มือการใช้งาน POS

การเริ่มตรวจนับสต๊อกสินค้าโดยกดปุ่ม โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับตรวจนับสต๊อกดังภาพ

คู่มือการใช้งาน POS

สามารถกดปุ่มค้นหาเพื่อเลือกรายการสินค้า หรือ ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดอ่านจากตัวสินค้าได้โดยนำเมาไปว่างที่ช่องค้นหา

 • จำนวนสินค้า เป็นจำนวนที่สินค้ามีอยู่ในระบบ
 • นับได้จริง เป็นจำนวนสินค้าที่นับได้จากสต๊อก
 • ปรับปรุงสต๊อกสินค้า สำหรับปรับปรุงสต๊อกสินค้าตามจำนวนสินค้าที่นับได้จริง
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายละเอียดการตรวจนับสต๊อก

การเลือก Theme

การเลือกใช้Theme สามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู การตั้งค่า การตั้งค่าโปรแกรม จะได้หน้าจอดังภาพ เลือก Theme ที่ต้องการ

คู่มือการใช้งาน POS

ตัวอย่างการใช้ Theme White และ Theme Dark

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการใช้ Theme white
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการใช้ Theme dark

การใช้เมนูลัดการขายสินค้า

การกำหนดเมนูลัดสินค้า สามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ เมนู จัดการสินค้า เมนูลัดสินค้า จะได้หน้าจอดังภาพ เพิ่มเมนูลัดสินค้าโดยการกดปุ่ม + โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับเลือกรายการสินค้า

คู่มือการใช้งาน POS

ที่หน้าการขายสินค้า สามารถใช้งานเมนูลัดสินค้าโดยกดปุ่ม 3 ขีดที่ช่องการค้นหาสินค้า หรือ กดปุ่ม F4

คู่มือการใช้งาน POS
ต้วอย่างการเปิดหน้าต่างเมนูลัดสินค้าที่หน้าขายสินค้า

เมื่อเปิดหน้าต่างเมนูลัดสินค้าที่หน้าการขาย สามารถเลือกรายการเพื่อทำการขายสินค้าได้

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างเมนูลัดสินค้า

การจัดการซีเรียล

การขายสินค้าร่วมกับหมายเลขซีเรียล เริ่มต้นการเพิ่มหมายเลขซีเรียลเข้าสู่โปรแกรม โดยไปที่ เมนูจัดการสินค้า นำเข้าสินค้า จากนั้นทำรายการนำเข้าสินค้า และเพิ่มหมายเลขซีเรียลทางช่องด้านขวามือของหน้าต่างการนำเข้าสินค้า

คู่มือการใช้งาน POS

ไปที่หน้าการขายสินค้า โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดอ่านที่แถบซีเรียลของตัวสินค้า และทำการคิดเงินเหมือนกับสินค้าทั่วไป

คู่มือการใช้งาน POS
การขายสินค้าด้วยหมายเลขซีเรียล

การติดตามหมายเลขซีเรียล เข้ามาใช้งานที่ จัดการสินค้าซีเรียลสินค้า เมื่อเข้ามาใช้งานจะได้หน้าจอดังรูปด้านล่าง

สามารถกดรายละเอียดเพื่อดูรายละเอียดการขายสินค้า เช่น วันที่การขายสินค้า สมาชิก จำนวน ราคา และสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ย้อนหลังได้

คู่มือการใช้งาน POS
การติดตามหมายเลขซีเรียล

การสร้างสินค้าแบบแพ็คหลายชั้น

การสร้างสินค้าแพ็คหลายชั้นเป็นการสร้างรายการสินค้าใหม่จากรายการสินค้าหน่วยที่เล็กกว่า เช่น การสร้างรายการขายน้ำแบบแพ็ค จากรายการน้ำแบบขวด ซึ่งเมื่อทำการขายน้ำแบบแพ็คโปรแกรมจะทำการตัดสต๊อกของน้ำแบบขวดตามจำนวนที่ตั้งค่าไว้

เริ่มต้นโดยเราต้องเพิ่มรายการสินค้าที่เป็นหน่วยเล็กที่สุดก่อน โดยตัวอย่างนี้เราจะเพิ่มน้ำเป็นขวด โดยไปที่เมนูจัดการสินค้าแบบปกติแล้ว คลิกที่เพิ่มรายการสินค้า

โดยตัวอย่างน้ำเราจะกรอกรหัสบาร์โค้ดเป็น 1111111111 และเพิ่มรายการข้อมูลสินค้าแบบขวดตามรูปภาพ

คู่มือการใช้งาน POS

เมื่อเพิ่มรายการสินค้าที่เป็นขวดเสร็จแล้ว ต่อไปเราจะเพิ่มรายการสินค้าที่เป็นแพ็ค โดยมาที่เมนู จัดการสินค้า เชื่อมโยงสินค้า

เริ่มต้นโดยกำหนดรายละเอียดสินค้า บาร์โค้ด ชื่อสินค้า ราคาขาย เหมือนกับการกำหนดสินค้าแบบปกติ

จากนั้น ทำการสร้างการเชื่อมโยงรายการสินค้า โดยค้นหาและเลือกรายการสินค้าในที่นี้เราจะเลือกน้ำเป็นขวดที่เพิ่มไปเมื่อสักครู่ และกำหนดสัดส่วนที่ต้องการ โดยสัดส่วนคือจำนวนสินค้าที่โปรแกรมจะตัดสต๊อกเมื่อทำรายการขายสินค้าแบบแพ็ค

คู่มือการใช้งาน POS

เมื่อเพิ่มรายการสินค้าแบบแพ็คสำเสร็จแล้ว สามารถทำการขายสินถ้าโดยยิงเป็นบาร์โค้ดแพ็ก และสามารถเราเข้าสินค้าแบบแพ็คได้ใช่กัน โดยโปรแกรมจะคำนวณการตัดสต๊อกตามสัดส่วนที่ได้ตั้งไว้

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างการสร้างรายการสินค้าแบบแพ็ค

การย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์

ลูกค้าสามารถย้ายเครื่องคอมได้ กรณีคอมมีปัญหา คอมเสีย โดยสามารถเข้าไปโหลดโปรแกรมที่หน้าเว็บไซต์แล้วติดตั้งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

ขั้นตอนการย้ายฐานข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม โดยไปที่เมนูตั้งค่า ตั้งค่าฐานข้อมูล จากนั้นทำการส่งออกฐานข้อมูล โดยคลิกที่ปุ่ม แล้วบันทึก และคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ จากนั้นเข้าโปรแกรมที่เครื่องใหม่คลิกปุ่ม โดยเลือกจากไฟล์ที่คัดลอกมา

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอการตั้งค่าฐานข้อมูล

เมื่อลูกค้าย้ายคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องใหม่แล้ว จำเป็นต้องตั้งค่าการพิมพ์ใบเสร็จใหม่อีกครั้ง

การย้าย licence มายังเครื่องใหม่

เข้ามาที่เมนู สถานะโปรแกรม คลิกปุ่ม
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์
จากนั้นกรอก email และรหัสผ่านที่ใช้ในการสั่งซื้อโปรแกรมขายหน้าร้าน แล้ว คลิกปุ่ม
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์
เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการย้าย พร้อมทั้งกรอกเหตุผลการย้ายเครื่องคอม โดยทางแอดมินจะให้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการตรวจสอบข้อมูล โดยทางลูกค้าสามารถใช้งานในสถานะทดลองใช้งานต่อได้ตามปกติจนกว่าทางแอดมินจะตรวจสอบเรียบร้อยและจะเปลี่ยนเป็นสถานะลงทะเบียนให้
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์

ลืมรหัสผ่าน Email สำหรับการย้ายเครื่อง

ให้ทำการกรอก Email ที่ฟอร์มด้านล่างนี้แล้วทำกาคลิก Send ระบบทำการส่งลิ้งสำหรับการตั้ง รหัสใหม่ไปที่ Email ของท่าน หากไม่เจอ Email โปรดทำการเช็ค Email ขยะด้วย
เมื่อได้รับ Email แล้วให้ทำการเปลี่ยนรหัส จากนั้นทำการส่งคำขอการย้ายเครื่องอีกครั้ง
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่าง Email สำหรับเปลี่ยนรหัส

จุดเช็คราคาสินค้า

จุดเช็คราคาสินค้าเป็นจุดที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาสินค้าได้เมื่อมาซื้อของ โดยลูกค้าสามารถนำสินค้ามาสแกนเพื่อเช็คราคาได้

การใช้งานสามารถนำโปรแกรมไปติดตั้งที่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องซึ่งจะโคลนฐานข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหลังไปลงก็ได้ หรือจะแชร์ฐานข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหลักก็ได้

คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างหน้าจอเช็คราคาสินค้า

การเปลี่ยนภาพพื้นหลังสามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มการตั้งค่ามุมบนขวามือและทำการกำหนดภาพพื้นหลังเพื่อใช้ในการโฆษณาตามที่ลูกค้าต้องการ

การใช้งานร่วมกับเครื่องชั่งบาร์โค้ด

การใช้งานการขายสินค้าร่วมกับเครื่องชั่งบาร์โค้ดจะเป็นการขายสินค้าที่ต้องการการชั่งน้ำหนักก่อนการขายสินค้า เช่น อาหารสด เป็นต้น

เริ่มต้นเปิดการตั้งค่าการใช้งาน ที่เมนูตั้งค่าการใช้งานตั้งค่าโปรแกรม แล้วคลิกที่หน้า 2 แล้วติ๊กเปิดการใช้งานเครื่องชั่งบาร์โค้ด

คู่มือการใช้งาน POS
การตั้งค่าการเชื่อมโยงเครื่องชั่งบาร์โค้ด

การใช้งานเครื่องชั่งบาร์โค้ดเราต้องตั้งค่ารูปแบบให้ตัวโปรแกรมเข้าใจตัวบาร์โค้ดจากเครื่องชั่งก่อน โดยทั่วไปเครื่องชั่งบาร์โค้ดจะใช้รูปแบบตามข้างล่างนี้

 • D จะเป็นรหัสเครื่องชั่ง
 • P เป็นรหัสสินค้า
 • W เป็นรหัสราคาสินค้า
 • C เป็นรหัสตรวจสอบ (Check sum)

ในตัวอย่างนี้เราจะกำหนดรูปแบบเป็น DDPPPPPWWWWW โดยเมื่อเราขายสินค้าที่ได้จากเครื่องชั่งบาร์โค้ดเป็นรหัส 021111120000 จะหมายความว่า

 • 02 เป็นรหัสเครื่องชั่ง
 • 11111 เป็นรหัสบาร์โค้ดสินค้าโดยเราจะต้องเพิ่มในรายการสินค้าของรา
 • 20000 เป็นรหัสราคาสินค้า โดยในที่นี้จะมีค่าเท่ากับ 200.00 บาท
คู่มือการใช้งาน POS
การตั้งค่าการเชื่อมโยงเครื่องชั่งบาร์โค้ด

การเพิ่มรายการสินค้าเข้าสู่โปรแกรม ในที่นี้เราจะยกตัวอย่างรายการสินค้าที่มีบาร์โค้ดเป็น 11111 โดยสิ่งที่เราต้องตั้งค่าจะมีดังนี้

 • รหัสบาร์โค้ด จะต้องตรงตามรูปแบบ PPPPP
 • จำนวนสินค้า โดยให้กำหนดเป็น 0 และเลือกไม่ตัดสต๊อก
 • ราคาปลีก โดยให้กรอกราคาปลีกเท่ากับราคาขายต่อ 1 กิโลกรัม
 • ต้นทุนสินค้า โดยให้กรอกต้นทุนสินค้าเท่ากับราคาต้นทุน 1 กิโลกรัม
คู่มือการใช้งาน POS
การเพิ่มรายการสินค้า

เมื่อเราทำรายการขายสินค้าจากเครื่องชั่ง โปรแกรมจะคำนวณราคาสินค้าที่ได้จากเครื่องชั่งให้อัตโนมัติ

คู่มือการใช้งาน POS
การขายสินค้า

การใช้งานคูปองส่วนลด

การใช้งานคูปองส่วนลดเป็นการสร้างคูปอง และสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นส่วนลดได้ โดยสามารถกำหนดอายุและเงื่อนไขการสร้างคูปองได้เช่นกัน

การเปิดใช้งานคูปองส่วนลด เข้ามาตั้งค่าที่เมนู ตั้งค่าการใช้งาน ตั้งค่าโปรแกรม แล้วเลือกที่หน้า 3

ติ๊กเปิดการใช้งานส่วนลด และ กำหนดอายุคูปอง

คู่มือการใช้งาน POS
การเปิดใช้งานคูปองส่วนลด
การกำหนดเงื่อนไขการสร้างคูปองส่วนลด เข้ามาใช้งานได้ที่ เมนู เพิ่มเติม จัดการเงื่อนไขคูปอง โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขได้ตามราคาซื้อ หรือ ตามรายการสินค้า
คู่มือการใช้งาน POS
การกำหนดเงื่อนไขคูปอง
ทำรายการขายสินค้าตามปกติ เมื่อราคาหรือสินค้าตรงตามเงื่อนไขคูปอง โปรแกรมจะสร้างคูปองไว้ที่ท้ายใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ
คู่มือการใช้งาน POS
การขายสินค้า
เมื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจะได้โค๊ดคูปองส่วนลดที่ท้ายบิล
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างคูปองส่วนลด
โดยแอดมินสามารถเข้ามาดูรายการคูปองที่ได้สร้างขึ้นและดูใช้งานไปแล้วได้ที่เมนู เพิ่มเติม จัดการคูปอง
คู่มือการใช้งาน POS
การจัดการคูปอง
การใช้งานคูปองสามารถใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดแสกนบาร์โค้ดที่ท้ายบิลได้ โปรแกรมจะคิดส่วนลดอัตโนมัติ
คู่มือการใช้งาน POS
การใช้งานโค๊ดคูปองส่วนลด

การใช้งานราคาหลายระดับ

ราคาหลายระดับ (Tire price) เป็นการตั้งราคาที่ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่ขาย เช่น ขาย 1 ชิ้น จะแสดงราคา 100 ต่อชิ้น และถ้าขาย 10 ชิ้นขึ้นไป จะแสดงราคา 90 ต่อชิ้น
การใช้งานราคาหลายระดับสามารถใช้งานได้ที่เมนู จัดการสินค้า โดยคลิกเพิ่มรายการสินค้า แล้วเลือการใช้งานราคาหลายระดับ
 • ขั้นต่ำ เป็นจำนวนสินค้าต่ำสุดที่จะเข้าเงื่อนไขราคา
 • สูงสุด เป็นจำนวนสินค้าสูงสุดที่จะเข้าเงื่อนไขราคา
 • ราคา ราคาสินค้าใหม่
 • ประเภทการขาย ประเภทการขาย ปลีก - ส่ง
โดยการใช้งานสามารถกำหนดราคาได้หลายตัว โปรแกรมจะคำนวณให้อัตโนมัติที่หน้าการขายสินค้า
** กดปุ่ม บวก เพิ่มทำการเพิ่มรายการของราคาหลายระดับ
คู่มือการใช้งาน POS
การใช้งานราคาหลายระดับ

การตั้งค่า VAT

การตั้งค่า VAT และการค้นหาสินค้า รายงานการขายสินค้าแยกประเภท VAT และการตั้งค่าใบกำกับภาษี
การเปิดการใช้งาน VAT สามารถมาตั้งค่าได้ที่ ตั้งค่าการใช้งาน ตั้งค่าโปรแกรม แล้วเลือกที่ช่อง การคิดภาษี โดยเลือกตามความต้องการการใช้งาน
 • ไม่คิด โปรแกรมจะไม่คำนวณการคิดภาษี
 • VAT IN โปรแกรมจะคิดภาษีแบบรวมกับราคาขายสินค้าแล้ว
 • VAT OUT โปรแกรมจะคิดภาษีเพิ่มเติมจากราคาสินค้า
 • คิดตามสินค้า โปรแกรมจะคิดภาษีตามรายการสินค้าที่ได้กำหนดไว้ สามารถตั้งค่าโดยไปที่รายการสินค้านั้นๆแล้วกำหนด VAT
คู่มือการใช้งาน POS
การตั้งค่า VAT
เพิ่มเติมสำหรับการคิด VAT ตามรายการสินค้า และต้องการกำหนดให้สินค้าทั้งหมดเป็น VAT IN หรือ VAT OUT ให้คลิกที่ปุ่ม ตั้งค่าขั้นสูง ที่กล่องการตั้งค่าการคิดภาษี
คู่มือการใช้งาน POS
การตั้งค่า VAT
การค้นหาสินค้าโดยการแยกประเภทตามการคิด VAT กรณีนี้จะใช้กับสินค้าที่ได้กำหนด VAT ไว้แล้ว
คู่มือการใช้งาน POS
การตั้งค่า VAT
การตั้งค่าใบกำกับภาษี สามารถเข้ามาตั้งค่าได้ที่ ตั้งค่าการใช้งาน ตั้งค่าใบเสร็จ แล้วทำการเลือก TaxA4 หรือ TaxA5 และกำหนดหัวเรื่องตามความต้องการ
หากต้องการใบกับภาษีอย่างย่อ สามารถเปลี่ยนหัวเรื่องของใบเสร็จรับเงินขนาด 58mm 75mm 88mm เป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อก็ได้เช่นกับ
คู่มือการใช้งาน POS
การตั้งค่า VAT
การดูรายงานการขายสินค้าแบบแยกตามการคิด VAT สามารถเข้ามาดูรายงานได้ที่ รายงานการขาย สรุปการขายสินค้า และทำการค้นหาตามความต้องการ
คู่มือการใช้งาน POS
การตั้งค่า VAT

การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel

การนำเข้าข้อมูลจาก Excel เป็นการนำเข้าข้อมูลมาที่โปรแกรมครั้งละมากๆโดยผ่านไฟล์ Excel โดยรองรับการนำเข้าข้อมูลสินค้า รับเข้าครั้งสินค้า ข้อมูลสมาชิก และการสร้างบาร์โค้ด
คู่มือการใช้งาน POS
การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel
การใช้งานสามารถคลิกที่ปุ่ม ที่หน้าจัดการสินค้า รับเข้าสินค้า และหน้าจัดการสมาชิก โดยให้ดาวน์โหลด Template และทำการกรอกข้อมูลลงไฟล์ Excel โดยห้ามสลับคอลัมของไฟล์
เมื่อทำการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ทำการอัพโหลดมายังโปรแกรม โดยโปรแกรมจะดึงข้อมูลจากไฟล์ Excel และทำการบันทึกข้อมูล
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่าง Excel

การจัดการคลังสินค้า

การจัดการสต๊อกสินค้าแบบ FIFO หรือ LIFO สามารถเข้ามาเปิดการใช้งานได้ที่เมนู ตั้งค่าการใช้งาน ตั้งค่าโปรแกรม แล้วเลื่อนไปหน้าที่ 3 โดยจะเจอการตั้งค่าคลังสินค้า
 • ไม่คิด ปิดการใช้งาน
 • FIFO เปิดการใช้งานแบบ (First In First Out) สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อน จะถูกขายออกไปก่อน
 • LIFO เปิดการใช้งานแบบ Last In First Out สินค้าที่เข้าคลังทีหลัง จะถูกขายออกไปก่อน
 • ตั้งค่าตามสินค้า จะเป็นการเปิดการใช้งานคลังสินค้าแยกตามรายการสินค้า โดนจะต้องไปตั้งค่าที่รายการสินค้าอีกที
คู่มือการใช้งาน POS
การจัดการคลังสินค้า
หากเรื่องการตั้งค่าตัวรายการสินค้าจะต้องมาที่รายการสินค้าที่ต้องการเปิดการใช้งานคลังสินค้า โดนจะมีตัวเลือกที่ช่อง รูปแบบคลัง
คู่มือการใช้งาน POS
การจัดการคลังสินค้า
การรับเข้าคลังสินค้าใช้งานที่เมนู จัดการสินค้า รับเข้าสินค้า โดยสร้างรายการรับเข้าสินค้า ซึ่งเมื่อทำการขายสินค้า จำนวนสินค้า และ ต้นทุนจะถูกตัดออกจากคลังสินค้าตามลำดับที่ตั้งไว้
คู่มือการใช้งาน POS
การจัดการคลังสินค้า
สามารถเข้าดูจำนวนคงเหลือสินค้าที่เมนู จัดการสินค้า จัดการสินค้า แล้วคลิกดูรายละเอียดสินค้า และทำการคลิกที่ปุ่ม โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดดังภาพด้านล่างนี้
คู่มือการใช้งาน POS
การจัดการคลังสินค้า

ออกแบบใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ใบส่งของ

การออกแบบใบเสร็จสามารถใช้งานได้ที่ เมมู ตั้งค่าการใช้งาน ตั้งค่าใบเสร็จ สำหรับการเปิดใช้งานให้ ติ๊กกำหนดรูปแบบเอง และคลิกปุ่ม ออกแบบใบเสร็จ สำหรับ design รูปแบบตามี่ต้องการ
โดยการการออกแบบใบเสร็จเหมาะสำหรับร้านค้าที่มีรูปแบบใบเสร็จที่เป็นกระดาษต่อเนื่องเป็นของตัวเอง โดยจะสามารถกำหนดข้อความ ขนาด การเชื่อมโยงข้อความได้ตามต้องการ
คู่มือการใช้งาน POS
ออกแบบใบเสร็จ
เมื่อคลิกปุ่ม ออกแบบใบเสร็จ จะได้หน้าจอดังภาพด้านล่างนี้ ซึ่งสามารถลากเครื่องมือ และวางที่กระดาษ และจัดตำแหน่งได้ตามต้องการ สามารถใช้คีย์ลัดจัดตำแหน่งได้
 • เลื่อนทางซ้าย
 • เลื่อนทางขวา
 • เลื่อนขึ้น
 • เลื่อนลง
 • ปุ่ม Delete สำหรับลบข้อความ
 • ล้างฟอร์ม สำหรับลบเครื่องมือทั้งหน้า
คู่มือการใช้งาน POS
ออกแบบใบเสร็จ
สามารถอัพโหลดตัวอย่างเอกสาร เพื่อใช้สำหรับการจัดตำแน่งที่ง้ายขึ้น โดยคลิกที่ปุ่ม อัพโหลด และเลือกเอกสารตัวอย่าง
การใช้งานเครื่องมือ
 • ข้อความ ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความและเชื่อมข้อมูล โดยการเชื่อมข้อมูลโปรแกรมจะดึงข้อมูลที่โปรแกรมคำนวณออกมาแสดง
 • สี่เหลี่ยม ใช้ทำหรับกำหนดเส้นแนวตั้ง หรือ แนวนอน ได้
 • บาร์โค้ด ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความและเชื่อมข้อมูล โดยการเชื่อมข้อมูลโปรแกรมจะดึงข้อมูลที่โปรแกรมคำนวณออกมาแสดง
 • แถวข้อมูล ใช้สำหรับแสดงข้อมูลรายการสินค้า โดยจะแสดงเป็นแถวข้อมูล เช่น รายชื่อสินค้า
 • โลโก้ ใช้สำหรับเพิ้มรูปโลโก้ร้านค้าหรือรูปอื่นๆ ที่ต้องการแสดงบนใบเสร็จ
เมื่อพิมพ์เอกสารจะได้เอกสารตามที่ออกแบบไว้
คู่มือการใช้งาน POS
ออกแบบใบเสร็จ
สามารถออกแบบเอกสารสำหรับใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบส่งของได้
คู่มือการใช้งาน POS
ออกแบบใบเสร็จ

การจัดการสาขา

การจัดการสาขาสามารถใช้งานที่เมนู เพิ่มเติม จัดการสาขา โดยฟังก์ชันนี้สามารถเพิ่มสาขา เข้าสู่ระบบสาขาเพื่อเข้าไปจัดการข้อมูลเครื่อง POS ที่อยู่ต่างสาขา

การเพิ่มสาขา

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ปุ่ม โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างขึ้นมา ซึ่งการเพิ่มสาขาทำได้ 2 วิธีด้วยกัน
 • การเพิ่มจากเครื่องที่ได้ทำการสั่งซื้อไปแล้วโดยจะแสดงรายชื่อเครื่อง POS ที่ได้สั่งซื้อผ่านบัญชีของท่าน
 • การเพิ่มจาก Token โดยสามารถคัดลอก Token โดยไปที่เมนู ตั้งค่าการใช้งาน การเข้าถึงระยะไกล ของเครื่องต่างสาขา
คู่มือการใช้งาน POS
เมื่อทำการเพิ่มสาขาแล้วจะได้รายการสาขาดังภาพข้างล่างนี้ สามารถคลิกแก้ไขเปลี่ยนชื่อเพื่องานต่อการจดจำ หรือสามารถลบสาขาที่เพิ่มเข้ามาได้
คู่มือการใช้งาน POS
สามารถคลิกที่ปุ่มเชื่อมต่อเพื่อเข้าสู่ระบบเครื่องต่างสาขาได้ ซึ่งจะสามารถจัดการข้อมูลดูรายงานยอดขายได้เหมือนกับอยู่ที่สาขานั้นๆ
คู่มือการใช้งาน POS

การโอนสินค้าข้ามสาขา

การจัดการสาขาสามารถใช้งานที่เมนู จัดการสินค้า โอนสินค้า โดยฟังก์ชันนี้จะใช้งานได้จะต้องทำการเพิ่มรายสาขาให้เรียบร้อย
สร้างรายการโอนสินค้าคลิกที่ปุ่ม โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างดังภาพข้างล่างนี้
คู่มือการใช้งาน POS

การรับเข้าสินค้าจากเครื่องที่รับโอน

รับเข้าสินค้าที่เมนู จัดการสินค้า รับเข้าสินค้า และทำการคลิกปุ่ม จะมีรายการโอนสินค้าที่รอการรับเข้า
คู่มือการใช้งาน POS
ตัวอย่างรายการสินค้าที่รับโอนเข้ามา ซึ้งสามารถแก้ไขจำนวนสินค้าได้
คู่มือการใช้งาน POS
เมื่อทำการรับโอนเสร็จแล้วสถานะจะแสดงเป็น รับโอนสินค้า
คู่มือการใช้งาน POS

การสั่งซื้อโปรแกรมขายหน้าร้าน

ขั้นตอนแรกสั่งซื้อโปรแกรมที่หน้าเว็บ โดยทำตามขั้นตอนการสั่งซื้อให้ครบ 5 ขั้นตอน
คู่มือการใช้งาน POS
เมื่อสั่งซื้อโปรแกรมและแจ้งการชำระเงินแล้ว ให้เปิดโปรแกรมขายหน้าร้านและคลิกเมนู สถานะโปรแกรม
คู่มือการใช้งาน POS
จากนั้นคลิกปุ่ม ลงทะเบียนโปรแกรมขายหน้าร้านและทำการกรอก Email และ รหัสผ่านที่ได้ใช้ในขั้นตอนการสั่งซื้อโปรแกรม
คู่มือการใช้งาน POS
หลังจากลงทะเบียนโปรแกรมสำเสร็จ โปรแกรมจะแสดงสถานะการลงทะเบียน
คู่มือการใช้งาน POS

การใช้งานแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify

ให้ไปที่ Google แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาว่า LINE Notify
คู่มือการใช้งาน POS
หลังจากนั้นให้กดเข้าไปใน LINE Notify แล้วให้ไปกดคำว่า Log in จะแสดงตามรูปภาพข้างล่าง
คู่มือการใช้งาน POS
ให้ใส่หรัสไอดีไลน์ของเราเพื่อที่จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ แล้วจะมีตัวเลขให้เรายืนยันเพื่อเข้าสู่ระบบ ตามภาพข้างล่าง
คู่มือการใช้งาน POS
พอเราเข้าสู่ระบบแล้วให้กดไปที่ ชื่อของเราทางด้านบนขวามือแล้วไปกดคำว่า MY Page ตามภาพข้างล่าง
คู่มือการใช้งาน POS
แล้วเลื่อนลงมาให้เจอคำว่า Generate token แล้วกดเข้าไป
คู่มือการใช้งาน POS
แล้วจะขึ้นหน้าจอแบบนี้สามารถเลือกข้อความแจ้งเตือนกับกลุ่มที่จะให้แจ้งเตือนข้อความ
คู่มือการใช้งาน POS
ในส่วนของลิงค์นี้ให้ทำการบันทึกไว้ใน NOTE หรือไม่ก็ในWord Office และ Excel Office
คู่มือการใช้งาน POS
หลังจากนั้นให้เข้าไปในโปรแกรมขายแล้วไปที่ ตั้งค่าใช้งาน ตั้งค่าโปรแกรม ให้เอาลิงค์ที่คัดลอกเอาไปวางในช่องที่ให้ใส่ Line Token แล้วให้ติ๊กถูกในช่องเปิดการแจ้งเตือนผ่านไลน์ แล้วให้กดปุ่ม บันทึกการเปลี่ยนแปลง
คู่มือการใช้งาน POS
แล้วยังสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ด้วยการกด ปุ่ม สามารถให้เปิดการแจ้งเตือนตามหัวข้อต่างๆตามรูปภาพข้างล่าง
คู่มือการใช้งาน POS

การตั้งค่าหน้าจอลูกค้า

การตั้งค่าหน้าจอลูกค้าสามารถเข้ามาจัดการได้ที่ ตั้งค่าใช้งาน ตั้งค่าหน้าจอ โดยการใช้งานฟังก์ชั้นนี้ได้นั้นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานจะต้องมี 2 หน้าจอ
เริ่มต้นโดยการคลิกปุ่ม เมื่อสถานะจอลูกค้าแสดงเป็นสีฟ้าๆแล้ว ให้ทำการออกโปรแกรมเพื่อใช้งานหน้าจอลูกค้า
คู่มือการใช้งาน POS
สามารถอัพโหลดรูปภาพพื้นหลังของขอลูกค้าได้ โดยการคลิกปุ่ม และทำการอัพโหลดรูปภาพ
คู่มือการใช้งาน POS
สามารถเปลี่ยนรูปแบบ Layout ของหน้าจอลูกค้าได้โดยจะมี 12 แบบ
คู่มือการใช้งาน POS
การปรับแต่งขนาดตัวหนังสือของหน้าจอลูกค้า หรือการตั้งค่าการล้างข้อความที่จอลูกค้า
คู่มือการใช้งาน POS

การตั้งค่าหน้าจอลูกค้าแบบ Extend mode กรณีเปิดใช้งานจอลูกค้าไม่ได้

มาที่การตั้งค่าของ Windows โดยจะต้องแสดงหน้าจอที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยกัน 2 หน้าจอ
คู่มือการใช้งาน POS
เลือกตัวเลือกแบบ Extend these display แล้วทำการเปิดการใช้งานหน้าจอลูกค้าที่โปรแกรมขายหน้าร้านอีกที
คู่มือการใช้งาน POS

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

สามารถรับคืนได้ที่ จัดการสินค้า รับคืนสินค้า โปรแกรมจะแสดงประวัติการคืนสินค้าทั้งหมด
คู่มือการใช้งาน POS

การรับคืนสินค้าแบบยอดบิลเดิมลดลง

เริ่มต้นโดยการคลิกปุ่ม โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับทำรายการ โดยทำการเลือกบิลที่ต้องการคืนสินค้าเข้ามายังรายการ จากนั้นกรอกจำนวนสินค้าที่ต้องการรับคืน และทำการติ๊ก แก้ไขบิลเดิม เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว คลิกปุ่มบันทึก
คู่มือการใช้งาน POS
เมื่อเข้าไปที่รายการ รายละเอียดบิลจะเห็นได้ว่า ยอดเงินและจำนวนสินค้าได้ลดลงไป
คู่มือการใช้งาน POS

การรับคืนสินค้าแบบยอดบิลเดิมคงเดิม

เริ่มต้นโดยการคลิกปุ่ม โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสำหรับทำรายการ โดยทำการเลือกบิลที่ต้องการคืนสินค้าเข้ามายังรายการ จากนั้นกรอกจำนวนสินค้าที่ต้องการรับคืน และทำการติ๊ก แก้ไขบิลเดิมออก เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว คลิกปุ่มบันทึก
คู่มือการใช้งาน POS
เมื่อเข้าไปที่รายการ รายละเอียดบิลจะเห็นได้ว่า ยอดเงินและจำนวนสินค้าได้ยังคงเดิม และสามารถพิมพ์ใบลดหนี้ออกมาได้
คู่มือการใช้งาน POS

การ Sync ข้อมูลสินค้าและราคา ระหว่างสาขา

เริ่มต้นโดยการเปิดใช้งานที่่ หมวด เพิ่มเติม จัดการสาขา โดยการคลืกปุ่มแก้ไขสาขา และทำการเปิดการตั้งค่า
คู่มือการใช้งาน POS

การเพิ่มสินค้าที่สาขาหลัก

ที่สาขาต้นทาง หรือสำนักงานใหญ่ ให้ทำการเพิ่มสินค้าใหม่ หรือ แก้ไขราคาขายสินค้าตามปกติ
คู่มือการใช้งาน POS
ที่หมวดจัดการสินค้าคลิกปุ่ม ตัวเลือก Sync สินค้า และเลือก รายการที่ส่ง โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าที่ส่งไปเปลี่ยนแปลงที่สาขาปลายทาง
คู่มือการใช้งาน POS

สาขาปลายทาง

ที่หมวดจัดการสินค้าคลิกปุ่ม ตัวเลือก Sync สินค้า และเลือก รายการรอรับ โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าที่รอการเปลี่ยนแปลงจากสาขา
สามารถเลือกเพื่อนำข้อมูลมาใช้ หรือ ลบรายการที่ไม่ต้องการออกได้
คู่มือการใช้งาน POS