CONTACT US

ติดต่อสอบถาม โปรแกรมขายหน้าร้าน

โทรศัพท์

088-2690837 (ฝ่ายขาย 9.00น-17.00น)
099-0054150 (ฝ่ายบริการ 9.00น-17.00น)

Live chat

ติดต่อสอบถามได้ที่มุมล่างขวามือของหน้าเว็บ

Remote ช่วยเหลือ

ติดต่อแก้ไขปัญหาโปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม โดยดาวน์โหลดโปรแกรม AnyDesk แล้วส่งรหัสรีโมตมาให้เรา

ดาวน์โหลดโปรแกรม AnyDesk

ห้างหุ้นส่วน วัน พอสโซลูชั่น

58 ห้อง 102-103 ถ.เกาะกลาง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0503565005969

install-problem