การใช้งานซีเรียลสินค้า S/N

การขายสินค้าร่วมกับหมายเลขซีเรียลสินค้า จะทำให้สามารถติดตาม วันที่ขายสินค้า และรายละเอียดการขายสินค้า เหมาะสำหรับสินค้าที่มีการประกันคุณภาพ ซึ่งสามารถเพิ่มรายการหมายเลขซีเรียลได้ตามต้องการ

การเพิ่มหมายเลขซีเรียล

การเพิ่มหมายเลขซีเรียลสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ เมนู จัดการสินค้า -> นำเข้าสินค้า ทำการนำเข้าสต๊อก เลือกที่ปุ่ม ค้นหา จะได้หน้าจอดังภาพด้านล้างนี้ ทำการเลือกรายการสินค้า และเพิ่มรายการหมายเลขซีเรียลทางด้านขวามือ

การขายสินค้าร่วมกับหมายเลขซีเรียล

การขายสินค้าร่วมกับหมายเลขซีเรียล เข้าใช้งานที่เมนู ขายสินค้า ทำการค้นหารายการสินค้าด้วยหมายเลขซีเรียล หรือ ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด อ่านที่แถบหมายเลขซีเรียลของตัวสินค้า แล้วทำการสินค้าตามปกติ

การค้นหา และติดตามหมายเลขซีเรียล

เข้ามาใช้งานที่เมนู จัดการสินค้า -> ซีเรียลสินค้า โปรแกรมจะแสดงหน้าจอโปรแกรมดังภาพด้านล่างนี้ สามารถค้าหาจากหมายเลขซีเรียลเพื่อแสดงรายละเอียดของการขายสินค้าด้วยหมายเลขซีเรียล

รายละเอียดบิล