จัดการผู้ใช้งาน

การจัดการผู้ใช้งานในโปรแกรมขายหน้าร้าน คือ การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงฟังก์ชั่นต่างๆได้ เช่น การกำหนดให้พนักงานขายสามารถเข้าใช้งานได้หน้าการขายสินค้าเพียงหน้าเดียว โดยโปรแกรมสามารถสร้างผู้ใช้งานได้จำนวนไม่จำกัด

การสร้างผู้ใช้งานใหม่

การสร้างผู้ใช้งานใหม่สามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนูจัดการผู้ใช้งาน โดยโปรแกรมสามารถกำหนดให้ผู้ใช้งานแต่ละคนเข้าถึงแต่ละหน้าการใช้งานได้ตามต้องการ โดยสามารถเพิ่ม แก้ไข ได้ไม่จำกัดจำนวน