จัดการผู้ใช้งาน

การจัดการผู้ใช้งานในโปรแกรมขายหน้าร้าน คือ การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงฟังก์ชั่นต่างๆได้ เช่น การกำหนดให้พนักงานขายสามารถเข้าใช้งานได้หน้าการขายสินค้าเพียงหน้าเดียว โดยโปรแกรมสามารถสร้างผู้ใช้งานได้จำนวนไม่จำกัด

การสร้างผู้ใช้งานใหม่

การสร้างผู้ใช้งานใหม่สามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนูจัดการผู้ใช้งาน โดยโปรแกรมสามารถกำหนดให้ผู้ใช้งานแต่ละคนเข้าถึงแต่ละหน้าการใช้งานได้ตามต้องการ และสามารถกำหนดให้พนักงานขายสามารถมองเห็นรายการสินค้าได้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขรานการสินค้าได้ ซึ่งเมื่อสร้างผู้ใช้งานเสร็จจะสามารถนำผู้ใช้งาน และรหัสผ่านไป login ใช้งานได้ทันที

ตัวอย่างการกำหนดสิทธ์สำหรับพนักงานขายที่สามารถทำได้แค่ดูรายการสินค้า

ตัวอย่างนี้จะเป็นการกำหนดให้พนักงานขาย ไม่มีสิทธิ์การเพิ่ม แก้ไข ลบ รายการสินค้า