รายงานการขาย

รายการการขายสินค้าของโปรแกรมขายหน้าร้าน ประกอบด้วย รายการการขายสินค้าประจำวัน แยกตามพนักงาน รายการบิลประจำวัน รายการการออกใบกำกับภาษี รายการสินค้าขายดี รายงานการในรูปแบบกราฟสำหรับการวิเคราะห์ที่ง่ายขึ้น และการออกรายงานในรูปแบบ Excel เป็นต้น

ตัวอย่างรายงานบิลประจำวัน

รายงานการขายในรูปแบบกราฟ

รายงานสินค้าขายดี - สินค้าขายไม่ออก

รายละเอียดบิล และการพิมพ์ใบเสร็จย้อนหลัง