รายงานการขายสินค้าโปรแกรมขายหน้าร้าน

รายการการขายสินค้าของโปรแกรมขายหน้าร้าน ประกอบด้วย รายการการขายสินค้าประจำวัน แยกตามพนักงาน รายการบิลประจำวัน รายการการออกใบกำกับภาษี รายการสินค้าขายดี รายงานการในรูปแบบกราฟสำหรับการวิเคราะห์ที่ง่ายขึ้น และการออกรายงานในรูปแบบ Excel เป็นต้น

ตัวอย่างรายงานบิลประจำวัน

จะเป็นรายการการขายโดยรายการแยกแต่ละบิลการขายพร้อมทั้งสรุปยอดรวมการขาย ยอดขาย ส่วนลด ต้นทุน ราคาขาย อีกทั้งยังสามารถแสดงประวัติการขายย้อนหลังได้โดยการเลือกวันที่ที่ต้องการแสดงรายงานการขาย

ตัวอย่างสรุปการขายสินค้าประจำวัน

ฟังก์ชั่นนี้จะคล้ายกับฟังก์ชันด้านบนโดยจะสรุปในรูปแบบรายการสินค้าแทน ซึ่งจะทำให้มองเป็นสรุปการขายของสินค้าแต่ละชิ้น พร้อมทั้งสรุปยอดขาย กำไร ต้นทุน และสามารถ คลิกปุ่มประวัติเพื่อแสดงประวัติการขายแต่ละช่วงเวลาได้

รายงานการขายในรูปแบบกราฟ

เป็นรายการการขายภาพรวมซึ่งจะทำง่ายต่อความเข้าใจและทำให้วางแผนการขายสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถแสดงกราฟในรูปแบบของวัน เดือน ปีได้

รายงานสินค้าขายดี - สินค้าขายไม่ออก

เป็นรายการการขายสินค้าโดยจะแยกเป็นกลุ่มที่ขายดี กลุ่มที่กำไรสูง และกลุ่มสินค้าที่ยอดขายต่ำ ซึ่งจะทำให้เราวางแผนการตั้งสต๊อกสินค้าได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดบิล และการพิมพ์ใบเสร็จย้อนหลัง

เป็นการแสดงรายละเอียดใบเสร็จและรายการสินค้าที่ถูกขายในบิลนั้นๆ และสามารถพิมพ์ใบเสร็จย้อนหลังได้