การตั้งค่าใบเสร็จ ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบวางบิล

โปรแกรมขายหน้าร้าน รองรับการออกใบเสร็จขนาด 58mm 80mm A5 A4 โดยสามารถตั้งค่ารายละเอียดที่แสดงบนใบเสร็จได้โดยการคลิกเพื่อเพิ่มรายละเอียดตรงช่องที่มีสัญลักษณ์รูปดินสอสีแดง เช่น รายละเอียดบริษัท ข้อความต่างๆ รวมถึงกำหนดเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

การตั้งค่าใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ 58mm 75mm 80mm

สามารถเลือกใบเสร็จอย่างย่อที่ต้องการตั้งค่าทางด้านซ้ายมือตัวอย่างนี้จะเลือกขนาด 58mm สามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆใบบิลได้ตามความต้องการ และเลือกชื่อเครื่องพิทพ์ที่ต้องการพิมพ์สำหรับใบเสร็จขนาด 58mm รวมถึงจะสามารถกำหนดจำนวนสำเนาที่ต้องการพิมพ์ในแต่ละครั้ง

ตัวอย่างการตั้งค่าใบเสร็จ A4 A5

การตั้งค่านี้จะเหมือนกับการตั้งค่าใบเสร็จอย่างย่อ โดยการเลือกขนาดใบเสร็จที่ต้องการตั้งค่าทางด้านซ้ายมือ และเมื่อตั้งค่าแล้วกดปุ่มบันทึการเปลี่ยนแปลงแล้วจะสามารถใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จได้ทันที

ส่วนการตั้งค่าใบส่งของ ใบวางบิลจะทำในลักษณะที่คล้ายกันโดยเลือกการตั้งค่าที่เมนู ตั้งค่าใบส่งของ ตั้งค่าใบวางบิล