จัดการใบสั่งซื้อ

ระบบจัดการใบสั่งซื้อเป็นการสร้างเอกสารเพื่อออกสั่งซื้อสินค้า สามารถระบบเงื่อนไขต่างๆ ชนิด จำนวน และราคา สามารถนำเข้าสต๊อกสินค้าจากใบสั่งซื้อได้ รวมทั้งระบบการจัดการรายการผู้ขายสินค้าในระบบ

การสร้างใบสั่งซื้อสินค้า

การจัดการใบสั่งซื้อสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ เมนู การจัดการใบสั่งซื้อ สามารถสร้างรายการสั่งซื้อได้จำนวนไม่จำกัด โดยสามารถกำหนดรายการสินค้า ราคา ส่วนลด จำนวน และเงื่อนไขอื่นๆเพื่มเติมได้ โดยการสร้างใบสั่งซื้อ จะมี 4 สถานะคือ 1.Draft(ฉบับร่าง) โดยเป็นการสร้างใบสั่งซื้อแต่ยังไม่สมบูรณ์ 2.Publish เป็นการสร้างใบสั่งซื้อที่สมบูรณ์เพื่อส่งให้รายการผู้ขาย 3.Reject เป็นสถานะที่ใบสั่งซื้อนั้นมีปัญหาหรือถูกผู้ขายสินค้าปฏิเสธ 4.Complete เป็นการสิ้นสุดระบบการจัดซื้อสินค้าและจำนวนสินค้าถูกเพิ่มเข้ามายังสต๊อกสินค้าเรียบร้อย

จัดการรายการใบสั่งซื้อ

หน้าโปรแกรมที่แสดงรายการใบสั่งซื้อและสามารถค้นหาจาก เลขที่ใบสั่งซื้อ สามารถแก้ไขรายการใบสั่งซื้อสินค้าจากหน้านี้ได้

การพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า

สามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อได้ที่ปุ่ม พิมพ์ใบสั่งซื้อ โดยโปรแกรมจะแสดงภาพตัวอย่างของใบสั่งซื้อสินค้าที่กำลังสร้างอยู่

การนำเข้ารายการสินค้าจากใบสั่งซื้อ

เมื่อสร้างใบสั่งซื้อสำเร็จและอยู่ในสถานะ Publish และเมื่ออัพเดทสถานะ เป็น Complete โปรแกรมจะนำเข้าจำนวนสินค้าอัตโนมัติและสามารถเข้าไปแก้ไขรายการนำเข้าที่เมนูการนำเข้ารายการสินค้า