ระบบโปรโมชั่น

การใช้งานโปรโมชั่นสินค้า สามารถกำหนดรายการโปรโมชั่นเองได้ เช่นการสร้างโปรโมชั่น ลดราคา 30 % สามารถกำหนดรายการสินค้าที่จะเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ และกำหนดกลุ่มเข้าหมายได้เช่น โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกเท่านั้น กำหนดระยะเวลาของโปรโมชั่นได้ โดยโปรแกรมจะคิดโปรโมชั่นเมื่อขายสินค้าอัตโนมัติ

การสร้างรายการโปรโมชั่น

การสร้างรายการโปรโมชั่นสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ จัดการโปรโมชั่น โดยเมื่อกดปุ่มสร้างรายการโปรโมชั่นจะได้หน้าจอการกำหนดเงื่อนไงของโปรโมชั่นด้านล่างนี้ โดยเงื่อนไขรองรับการลดเป็นจำนวนเงิน การแถมเป็นจำนวนสินค้า และการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เช่น ลูกค้าทั่วไป สมาชิก เป็นต้น

รายละเอียดโปรโมชั่น

หน้าจอแสดงรายระเอียดของโปรโมชั่นจะแสดงเงื่อนไขของโปรโมชั่น กลุ่มเป้าหมาย รายการสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่น

การใช้งานโปรโมชั่นที่หน้าการขาย

การใช้งานโปรโมชั่นที่หน้าการขายสินค้า โปรแกรมขายหน้าร้านจะทำการคำนวณ ถ้ารายการสินค้า ตรงตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นสินค้าที่ได้กำหนดไว้อัตโนมัติ ทันนี้ เมื่อมีรายการส่วนลด โปรแกรมจะคำนวณส่วนลด หรือ ถ้ามีรายการแถมโปรแกรมจะแสดงรายการแถมโดยไม่คิดราคาของสินค้านั้นในรายการ