ฟังก์ชั่นการจัดการสินค้า

การจัดการสินค้า เข้ามาใช้งานได้ที่ เมนูจัดการสินค้า ฟังก์ชั่นนี้ ประกอบด้วยการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลสินค้า ข้อมูลการขายสินค้า แยกตามราคาขาย กำหนดจำนวนสินค้า ต้นทุนสินค้าเป็นต้น

การเพิ่มรายการสินค้า

การเพิ่มรายการสินค้าใหม่ เข้ามาใช้งานได้ที่เมนู เมนูจัดการสินค้า จากนั้น กดปุ่ม เพิ่มสินค้า จะได้หน้าจอดังภาพด้านล่างนี้ รายละเอียดการเพิ่มสินค้าประกอบด้วย ข้อมูลสินค้า ข้อมูลสต๊อกสินค้า เช่น จำนวนสินค้า ต้นทุนสินค้า รองรับขายสินค้าเป็นแพ็ค เป็นต้น

การเพิ่มรายการสินค้าจาก Excel

การเพิ่มรายการสินค้าจำนวนมากๆ สามารถนำเข้าสู่โปรแกรมผ่านไฟล์ Excel โดยการกดปุ่ม Bulk Import ที่หน้าจัดการสินค้า และทำการดาวน์โหลด Templat สำหรับการกรอกรายละเอียดข้อมูลสินค้า แล้วอัพโหลดเข้าสู่โปรแกรม

การนำเข้าสต๊อกสินค้า

การนำเข้าสินค้าสามารถมาใช้งานได้ที่เมนู จัดการสินค้า > นำเข้าสินค้า เมื่อเข้ามาจะเจอรายการนำเข้าสินค้า และสามารถเพิ่มสินค้าได้โดยกดปุ่ม นำเข้าสต๊อกสินค้า จะแสดงหน้าจอดังภาพด้านล่าง สามารถกำหนดจำนวนการนำเข้า ต้นทุนสินค้า

การสร้างเมนูลัดสินค้า

สามารถกำหนดเมนูลัดสินค้า สำหรับสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ด หรือสินค้าขายบ่อย โดยเมนูลัดจะไปแสดงที่หน้าการขายสินค้า (กดปุ่มรูป 3 ขีดที่ข้องค้นหาสินค้า หรือ F4 เพื่อเปิดหน้าต่างเมนูลัดสินค้า)