การตั้งค่าโปรแกรมขายหน้าร้าน

การตั้งค่าโปรแกรมขายหน้าร้านสามารถมาใช้งานได้ที่หน้านี้ โปรแกรมจะรวมวิธีการตั้งค่าทั้งหมดมาอยู่ที่หน้านี้เพื่องานต่อการใช้งานและการตั้งค่า

ตัวอย่างการตั้งค่าโปรแกรมขายหน้าร้าน

การตั้งค่าโปรแกรมขายหน้าร้านสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู การตั้งค่าโปรแกรม จะแสดงรายละเอียดดังภาพด้านล่างนี้

โดยส่วนจะประกอบด้วยการตั้งค่าการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบส่งของ การเชื่อมต่อลิ้นชักเก็บเงิน วิธีการคิดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม การตั้งสต๊อกสินค้า

การตั้งค่าโปรแกรมขายหน้าร้าน ส่วนที่ 2

จะเป็นการตั้งค่าการใช้งานส่วนลดสินค้า การจัดการทศนิยมของราคาสินค้า การสะสมแต้ม และสามารถกำหนดสกุลเงินที่จะใช้งานโปรแกรม เมื่อทำการตั้งค่าเสร็จแล้วโปรแกรมจะนำการคั้งค่าโปรแกรมไปใช้งานทั้นที

สำหรับลูกค้าที่อยากปรึกษาเรื่องการตั้งค่าโปรแกรมขายหน้าร้าน สามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่แชทด้านข้างนี้เลย