การตั้งค่าโปรแกรม

การตั้งค่าโปรแกรมขายหน้าร้านประกอบด้วย การตั้งค่าการพิมพ์ใบเสร็จเมื่อขายสินค้า การตั้งค่าการเปิดลิ้นชักเก็บเงิน การกำหนดการคิด Vat การตั้งค่าการตัดสต๊อกสินค้า เมื่อขายสินค้า การตั้งค่าการใช้แต้ม สะสมแต้มเป็นต้น

ตัวอย่างการตั้งค่าโปรแกรมขายหน้าร้าน

การตั้งค่าโปรแกรมขายหน้าร้านสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่เมนู การตั้งค่าโปรแกรม จะแสดงรายละเอียดดังภาพด้านล่างนี้