การขายสินค้า

การขายสินค้าจากโปรแกรมขายหน้าร้าน เริ่มต้นโดยเลือกเมนู ขายสินค้า การขายสินค้ารองรับการขายปลีก ขายส่ง โดยแยกตามการตั้งค่าราคาสินค้า รองรับการขายแบบสมาชิก การสะสมแต้ม การแลกแต้มเป็นส่วนลดสินค้า การกำหนดโปรโมชั่นสินค้า เช่น โปรโมชั่นส่วนลด การแถมสินค้า รองรับการพักบิล เมื่อทำรายการยังไม่เสร็จสามารถกดปุ่มพักบิลเพื่อทำรายการขายใหม่ได้

การขายสินค้ากับเครื่องอ่านบาร์โค้ด

เริ่มต้นต้องมีเครื่องอ่านบาร์โค้ดและติดตั้งไดว์เวอร์เพื่อเชื่อต่อกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับท่านใดที่ไม่มีเครื่องอ่านบาร์โค้ดสามารถใช้งานโปรแกรมได้เช่นกัน

ก่อนอื่นให้มั่นใจก่อนว่าได้เพิ่มรายการสินค้าเข้าสู่คลังสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากยังไม่ได้เพิ่มรายการสินค้าให้อ่าน วิธีการเพิ่มสินค้า หลังจากมีรายการสินค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถยิ่งบาร์โค้ดเพื่อขายสินค้าได้แล้ว โดยทำเมาส์ไปวางที่ช่อง ค้นหาจากบาร์โค้ด แล้วอ่านบาร์โค้ดจากสินค้าได้เลย โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าที่รายการขาย

การขายสินค้าสำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องอ่านบาร์โค้ด

สำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องอ่านบาร์โค้ด สามารถใช้ขายสินค้าได้เช่นกัน โดยให้กดปุ่มค้นหาที่อยู่ใกล้กับ ช่องค้นหาจากบาร์โค้ด จะได้หน้าจอดังภาพตัวอย่างด้านล่าง สามารถค้นหาสินค้าจากชื่อสินค้า รหัส เมื่อเจอสินค้าสามารถคลิกที่ชื่อสินค้า เพื่อทำรายการเพิ่มสินค้าสำหรับขาย

การจบรายการขายสินค้า

เมื่อเลือกรายการขายสินค้าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการขายสินค้า คือ การปิดการขาย โดยกดปุ่ม คิดเงิน ที่มุมล่างขวามือ (หรือกดปุ่ม Enter) จะได้หน้าจอสำหรับคิดเงินดังภาพ กรอกจำนวนเงินที่รับมาจากลูกค้า (หรือ กดปุ่ม Spacebar เพื่อรับเงินพอดีกับราคาสินค้า) เมื่อกรอกจำนวนเงินเรียบร้อยให้กดปุ่มคิดเงิน เพื่อจบรายการขาย (หรือกดปุ่ม Enter)

การเพิ่มส่วนลดท้ายบิล

การเพิ่มส่วนลดท้ายบิลสำหรับรายการขาย สามารถทำได้โดยกดปุ่มที่ช่องส่วนลดท้ายบิล จะได้หน้าต่างเพิ่มส่วนลดท้ายบิลดังภาพด้านล่าง เมื่อกรอกส่วนลดเสร็จให้กดปุ่มยืนยัน (หรือ กดปุ่ม Enter ) เพื่อเสร็จสินการเพิ่มส่วนลด

การใช้งานฟังก์ชั่นพักบิล

การพักบิลคืออะไร ? คือการพักรายการขายปัจจุบันไว้ก่อนเพื่อทำรายการขายสินค้าใหม่ และสามารถย้อนกลับมาขายสินค้าเดิมต่อได้ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อ ลูกค้าเดินมาคิดเงินแต่ยังเลือกสินค้าไม่เสร็จ สามารถทำรายการขายสำหรับลูกค้าคนได้

การเริ่มต้นใช้งาน ให้ทำรายการขายสินค้า แล้วกดปุ่มตัวเลือก เลือก พักบิล รายการสินค้าจะถูกย้ายไปยังรายการพักบิล เมื่อต้องการเลือกรายการขายกลับมาอีกครั้งให้คลิกที่รายการพักบิล รายการขายจะถูกย้ายมายังรายการขายปัจจุบัน