จัดการสมาชิก

ระบบสมาชิกสินค้า สามารถขายสินค้าโดยระบุสมาชิกได้ สามารถกำหนดราคาขายสินค้าเฉพาะสมาชิกได้ รองรับระบบสะสมแต้มสำหรับสมาชิก และรายงานประวัติการซื้อขายของสมาชิก โปรแกรมสามารถเพิ่ม แก้ไข สมาชิกได้โดยไม่จำกัดจำนวน

การจัดการสมาชิก

การจัดการสมาิกสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ เมนู การจัดการสมาชิก สามารถค้นหารายการสมาชิก สร้างสมาชิก โดยสามารถกำหนดอายุของสมาชิกที่สามารถใช้งานได้ โดยการขายสินค้าร่วมกับสมาชิก สามารถระบุรหัสสมาชิกได้ที่หน้าการขายสินค้า

การจัดการแต้มสมาชิก

การจัดการแต้มสมาชิก เมื่อเข้ามาใช้งานโปรแกรมจะแสดงรายการสมาชิกพร้อมรายละเอียด เช่น จำนวนแต้ม ประวัติการใช้แต้ม ประวัติการซื้อสินค้าของสมาชิก สามารถเคลียแต้มสมาชิกได้เมื่อต้องการ