จัดการหน้าจอลูกค้า

การใช้งานจอลูกค้า เป็นการใช้งานโปรแกรมขายหน้าร้าน 2 หน้าจอโดยหน้าจอแรกเป็นหน้าจอสำหรับพนักงานขาย อีกหน้าจอเป็นหน้าจอสำหรับลูกค้า เพื่อแสดงรายการสินค้า ราคา จำนวน ให้ลูกค้าดู โดยหน้าจอลูกค้าสามารถปรับแต่งรูปภาพพื้นหลังได้ตามต้องการ

การเปิดใช้งานหน้าจอลูกค้า

การเปิดใช้งานหน้าจอลูกค้าสามารถเข้ามาใช้งานได้ที่ เมนู การตั้งค่าหน้าจอ แล้วกดปุ่ม เปิดใช้งานหน้าจอลูกค้า โดยคอมพิวเตอร์ของท่านต้องรองรับการใช้งาน 2 หน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย โดยใช้โหลดหน้าจอแบบ Extend หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยให้ติดต่อเรา ยินดีให้ความช่วยเหลือ (สำหรับการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ให้ออกโปรแกรมแล้วเข้าใช้งานอีกครั้งจะแสดงหน้าจอลูกค้า)

การเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังหน้าจอลูกค้า

การเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังสามารถทำได้โดยกดปุ่มแก้ไขรูปภาพพื้นหลัง จากนั้นให้เลือกรูปภาพพื้นหลังแล้วกดบันทึก จะได้รูปภาพพื้นหลังแสดงขึ้นมา

ตัวอย่างการขายสินค้ารวมกับหน้าจอลูกค้า

ตัวอย่างหน้าจอลูกค้า เมื่อทำรายการขาย