ฟังก์ชั่นโปรแกรมขายหน้าร้าน : การสร้างบาร์โค้ด

โปรแกรมขายหน้าร้านสามารถสร้างบาร์โค้ดโดยกำหนดเอง โดยสามารถกำหนดรายละเอียดของบาร์โค้ดเช่น ชื่อสินค้า ราคา จำนวนบาร์โค้ด เป็นต้น

การสร้างบาร์โค้ด

การสร้างบาร์โค้ดสามารถใช้งานได้ที่เมนู สร้างบาร์โค้ด โดยสามารถกำหนดขนาดรายละเอียดให้ตรงตามต้องการ และสามารถกดสร้างและพิมพ์ หรือบันทึกเก็บไว้ เป็นไฟล์ PDF

การสร้างบาร์โค้ดขั้นสูง

การสร้างบาร์โค้ดสินค้าหลายๆบาร์โค้ดใน 1 หน้า A4 สามารถทำได้โดยกรอกรายละเอียดบาร์โค้ด จำนวน แล้วกดปุ่ม เพื่มรายการโปรแกรมจะนำรายการไปเก็บไว้ยังลิส เมื่อต้องการสร้างบาร์โค้ดให้กดปุ่มสร้างบาร์โค้ด

ตัวอย่างการสร้างบาร์โค้ด