การใช้แอพลิเคชั่น Onepointofsale (Android) ร่วมกับโปรแกรมขายหน้าร้าน

การใช้ Application จะต้องใช้คู่กับโปรแกรมขายหน้าร้านเท่านั้น(4.0.15 ขึ้นไป) โดยจะต้องทำการเปิดใช้งานโปรแกรมทุกครั้งเมื่อใช้งาน Application

Application คืออะไร

เป็น Android Application ที่ใช้งานเสริมร่วมกับโปรแกรมขายหน้าร้าน Onepointofsale โดยสามารถทำการขายสินค้า รับเข้าสินค้า นับสต๊อกสินค้า รายงานการขาย และจำลองเป็นเครื่องสแกนบาร์โค้ด (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (1900 บาท) ไม่สามารถย้ายเครื่องได้) สั่งซื้อ Application คลิกที่นี่่ สั่งซื้อ Android application โดยทำการสั่งซื้อตาม 5 ขั้นตอน

การติดตั้งและใช้งาน Application

ดาวน์โหลด Application ที่ google play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onepointofsale.pos
เข้าใช้งาน Application และทำการเชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมขายหน้าร้าน โดยที่โปรแกรมขายหน้าร้านเข้าไปที่ ตั้งค่าใช้งาน -> การเชื่อมต่อโทรศัพท์ (Standard หรือ Pro POS)
ทำการ login เพื่อเข้าใช้งาน โดยผู้ใช้งานที่ Login สามารถจัดการได้ที่ตัวโปรแกรมขายหน้าร้าน ที่ เพิ่มเติม -> จัดการผู้ใช้งาน

การขายสินค้าที่ Application

จะต้องทำการเชื่อมต่อ WIFI หรือวงแลนเดียวกับเครื่องที่ใช้งานโปรแกรมขายหน้าร้าน สามารถเลือกรายการสินค้าเข้ามาขาย และทำการคิดเงินโดย Application สามารถสร้าง QR code สำหรับการรับเงินตามจำนวนยอด (ตั้งค่าบัญชี Promptpay ที่โปรแกรมขายหน้าร้าน)

รายงานการขายสินค้า

สามารถเรียกดูสรุปรายยอดขายสินค้า รายการสินค้าขายดี รายการยอดค้างจ่ายของลูกหนี้

การรับเข้าสินค้า

สามารถทำการรับเข้าผ่าน Application ได้โดนการสแกนสินค้าและกรอกจำนวน ต้นทุนสินค้า และสามารถส่งข้อมูลนำเข้าสินค้าไปยังตัวโปรแกรมขายหน้าร้าน