การออกแบบป้ายราคาสินค้า

การออกแบบป้ายราคาสินค้าสำหรับชันวางสินค้า สามารถใช้โปรแกรมขายหน้าร้านในการออกแบบได้ โดยใช้งานที่เมนู เพิ่มเติม -> สร้างบาร์โค้ด เมื่อเข้ามาแล้วจะเจอหน้าจอสำหรับการสร้างป้ายราคา และ การออกแบบ

การออกแบบแม่แบบสำหรับการสร้างป้ายราคา

เริ่มต้นโดยการคลิกปุ่ม สร้างแม่แบบ โดยโปรแกรมจะเปิดหน้าต่างสำหรับตั้งค่าแม่แบบ โดยตัวอย่างนี้จะทำการตั้งชื่อแม่แบบเป็น ป้ายราคา และกำหนดขนาดเป็นขนาด A4 โดยหนึ่งหน้าจะมีป้ายราคาอยู่ 6 แถว 3 คอลัม ซึ่งสามารถกำหนดแบบอื่นๆได้ตามความต้องการ

การออกแบบป้ายราคา

เริ่มต้นโดยคลิกปุ่ม ออกแบบบาร์โค้ดเอง โดยโปรแกรมจะเปิดหน้าต่างสำหรับการออกแบบตัวป้ายราคา ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือทางซ้ายมือ คลิกแล้วลากวางเพื่อการออกแบบ โดยจะมีข้อความ สี่เหลี่ยม และบาร์โค้ด

เมื่อทำการออบแบบแล้ว คลิกที่ปุ่มบันทึกแม่แบบ และทำการบันทึกแม่แบบสำหรับการสร้างป้ายราคา

การ Link data สำหรับป้ายราคา

การ Link data เป็นการเชื่อมข้อมูลสินค้าเข้ากับป้ายราคาสินค้า โดยการ Link data สามารถคลิกที่ตัว ข้อความ หรือ บาร์โค้ดที่ได้ออกแบบไว้ และทำการกำหนดค่าที่กล่องคุณสมบัติทางขวามือ โดยเลือกที่ตัวเลือก เชื่อมข้อมูล เช่น บาร์โค้ด ชื่อสินค้า และราคาสินค้า

การพิมพ์ป้ายราคา

เริ่มต้นโดยการเลือกแม่แบบที่ทำการสร้างไว้แล้วในตัวอย่างนี้จะเลือก ป้ายราคา จากนั้นทำการกรอกข้อมูล รหัสบาร์โค้ด ชื่อสินค้า และราคาสินค้า และทำการคลิกปุ่ม เพิ่มรายการ หรือ ปุ่มสร้างบาร์โค้ด สำหรับการพิมพ์ป้ายราคา

ตัวอย่างการพิมพ์ป้ายราคา