การใช้งานฐานข้อมูล SQL server

การติดตั้ง SQL server

เริ่มต้นโดยคลิกปุ่ม ตั้งค่าฐานข้อมูล จะได้หน้าต่างสำหรับการตั้งต่าฐานข้อมูล แล้วทำการคลิกปุ่ม Install Sql โดยโปรแกรมจะเปิดหน้าจอสำหรับการติดตั้ง SQL server

ความต้องการระบบ

  • Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019
  • Minimum 512MB
  • Minimum 512MB
  • 4.2 GB of Disk Space
คลิกปุ่ม Install แล้วรอโปรแกรมติดตั้งจนเสร็จอาจจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที
เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะได้หน้าจอดังภาพนี้ให้ทำการคลิกปุ่ม Close
ให้ทำการคลิกปุ่ม Allow port และ ปุ่มสีแดง เพื่อทำการเปิดการแชร์ฐานข้อมูล
หากโปรแกรมแสดงหน้าต่างดังภาพข้างล่างนี้ ให้ทำการคลิกปุ่ม Yes
เมื่อทำครบทุกขั้นตอนแล้วจะได้ข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล แล้วทำการกดปุ่มบันทึก

การเชื่อมต่อฐานข้อมูลของเครื่องลูก

เมื่อทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบ SQL server แล้วเมื่อเข้ามาที่โปรแกรมขายหน้าร้านที่เมนู ตั้งค่าการใช้งาน -> ตั้งค่าฐานข้อมูล จะสามารถดู connection infomation สำหรับเชื่อมต่อเครื่องลูกข่ายต่อไป