การใช้งานแต้มสมาชิกแบบคลาวด์

การใช้งานแต้มแบบคลาวด์เป็นการใช้งานจำนวนแต้มสมาชิกร่วมกับโปรแกรมขายหน้าร้านที่อยู่ต่างสาขา โดยเมื่อสมาชิกไปซื้อสินค้าที่สาขาใดๆ จะสามารถใช้งานระบบสะสมแต้มที่เชื่อมต่อกัน

การตั้งค่าการใช้งาน

ทำการเปิดการตั้งค่าการใช้งานแต้มสมาชิกแบบคลาวด์โดยกรอก username และ password ทุกสาขาให้เหมือนกัน (หากต้องการใช้งานติดต่อแอดมิน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (1200 ต่อปี)) กดปุ่ม Sync จะเป็นการอัพโหลดรายการสมาชิกขึ้นไปยังระบบคลาวด์
เปิดใช้งานสะสมแต้ม และการใช้งานแต้ม
หากเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วที่เมนู แต้มสมาชิก จะมีปุ่มสำหรับการ Sync point จะเป็นการดึงข้อมูลแต้มสมาชิกจากคลาวด์ลงมาเพื่อดูภาพรวมของแต้มสมาชิก สำหรับหน้าขายสินค้า เมื่อสแกนรหัสสมาชิก โปรแกรมจะ Sycn point จากคลาวด์ทันที

การใช้งานแต้มสมาชิกที่หน้าขายสินค้า

เมื่อสแกนรหัสสมาชิก โปรแกรมจะ Sycn point และข้อมูลสมาชิกจากคลาวด์ทันที
ทำการคิดเงินและสามารถใช้งานแต้มสมาชิกได้โดยจะเป็นจำนวนแต้มสะสมล่าสุดจากระบบคลาวด์